ISPITIVANJE VAGA

Ispitivanje obuhvata neautomatske vage klase tačnosti I, II, III i IIII u mernom opsegu do 100 tona, u skladu sa standardom SRPS EN 45501, odnosno normativnim dokumentom OIML R 76. Laboratorija za ispitivanje AMSS-CMV je jedina laboratorija u Srbiji koja sprovodi ispitivanje izdržljivosti vaga u opsegu do 100 kg. Za izvršena ispitivanja izdaje se odgovarajući…

VERIFIKACIJA TAKSIMETARA

V  A  Ž  N  O    O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E  !!! Novi taksimetri, kao i taksimetri koji nisu ranije overavani,  mogu se staviti u upotrebu i korisiti samo ukoliko poseduju CERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI i ukoliko su označeni SRPSKIM ZNAKOM USAGLAŠENOSTI („tri A) i DOPUNSKOM METROLOŠKOM OZNAKOM („M“) od strane…

ETALONIRANJE U OBLASTI MASE

Etaloniranje se sprovodi metodom direktnog poređenja sa referentnim etalonima mase u skladu sa dokumentima EURAMET CG-18 i OIML R111. Etaloniranje u oblasti mase obuhvata: tegove nazivne mase do 500 kg. slobodne mase do 1500 kg (bilo koji predmet čija se masa želi utvrditi), neautomatske vage opsega do 200 tona, Za sve poslove etaloniranja izdaje se…

Overavanje etilometara

Overavanje etilometara (alkotestera), odnosno uređaja za merenje masene koncentracije alkohola u izdahu ispitanika, obavezno je pre stavljanja u upotrebu, kao i periodično na svakih 6 meseci, odnosno nakon bilo kakve intervencije na merilu (npr. zamena sonde) ili njegove popravke, kao i nakon prepravke. Usluge pregleda i overavanja etilometara pružaju se na lokaciji AMSS-CMV, Poenkareova 10,…

VERIFIKACIJA ANALIZATORA IZDUVNIH GASOVA

Ocenjivanja usaglašenosti analizatora izduvnih gasova sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o merilima (MID) i normativnim dokumentom OIML R 99. Imenovanje za poslove ocenjivanja usaglašenosti obuhvata postupak usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda, odnosno stavljanje u upotrebu prema Modulu F. Verifikacija se vrši pregledom i ispitivanjem svakog pojedinačnog merila kako bi se proverila njihova…

ODOBRENJE TIPA I VERIFIKACIJA NEAUTOMATSKIH VAGA

Ocenjivanja usaglašenosti neautomatskih vaga sprovodi se za vage klase tačnosti I, II, III i IIII u mernom opsegu do 100 tona, u skladu sa Pravilnikom o neautomatskim vagama (NAWID),  standardom SRPS EN 45501 i normativnim dokumentom OIML R 76. Imenovanje za poslove ocenjivanja usaglašenosti obuhvata postupke: pregled tipa (odobrenje tipa, Modul B) usaglašenost sa tipom…

EDUKACIJA I OBUKE

U cilju podizanja svesti o značaju metrologije, naša organizacija je spremna da omogući privredi, odnosno svim učesnicima u zakonskoj i naučnoj metrologije da potvrde stečena znanja i veštine, kao i da usvoje nova znanja, primenjujući i prihvatajući novine u metodologiji rada i tehničkim rešenjima. Posebno ističemo spremnost AMSS-CMV da pruža obuke u cilju dokazivanja kompetentnosti…

MANOMETRI ZA MERENJE KRVNOG PRITISKA

Overavanje manometara merenje krvnog pritiska sprovodi se za: mehaničke manometre (aneroidne, sa živinim stubom i sl.) elektromehaničke manometre i merne sisteme za merenje krvnog pritiska Ukoliko su manometri za merenje krvnog pritiska stavljeni na raspolaganje u skladu sa zakonom kojim se uređuju medicinska sredstva i posebnim propisima donetim na osnovu tog zakona predviđeno je njihovo…