O NAMA

mala-senka

Centar za motorna vozila osnovan je 1993. godine u okviru Auto-moto saveza Srbije, a od 1999. godine kao zasebno privredno društvo čiji je osnivač Auto-moto savez Srbije pod imenom AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o.

AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o. je firma specijalizovna za tehničke usluge iz oblasti bezbednosti saobraćaja i ostalih povezanih oblasti. U svom sastavu AMSS-CMV sadrži niz laboratorija za ispitivanje, etaloniranje, kontrolisanje, overavanje merila, procene i veštačenja. Za sve ove delatnosti ima odgovarajuće akreditacije i ovlašćenja izdata od strane nadležnih tela i državnih organa, među kojima su Agencija za bezbednost saobraćaja, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Ministarstvo finansija-poreska uprava, Uprava za prevoz opasnog tereta, Direktorat za civilno vazduhoplovstvo, Akreditaciono telo Srbije, IRAP – međunarodna akreditacija.

U skladu sa svojim imenom, najveći deo posla je vezan za vozila, kao jedan od najbitnijih činilaca bezbednosti saobraćaja. U tom smislu ispitivanje/kontrolisanje vozila(ispitivanje prepravljenih vozila, kontrolisanje upotrebljavanih vozila iz uvoza, Kontrolisanje vozila za prevoz opasnog tereta-ADR, Ispitivanje i kontrolisanje vozila za prevoz lako kvarljivih namirnica-ATP, homologaciona ispitivanja) imaju najveći udeo u ukupnoj delatnosti Centra.

Ispitivanje/etaloniranje/overavanje opreme koja se u vozila ugrađuje (tahografi, taksimetri i drugo), kao i opreme koja se koristi za proveru tehničke ispravnosti vozila (merila na linijama tehničkih pregleda), su takođe među najznačajnijim oblastima u kojima se odvija poslovanje AMSS-CMV.

Ispitivanje sve vrste svetlosne i signalne opreme koja se koristi u saobraćaju, kao i ispitivanje parametara vidljivosti i osvetljenja puteva deo su rada ispitne laboratorije.

Snimanje i ispitivanje bezbednosti puteva u skladu sa IRAP tehnologijom su oblast kojom je AMSS-CMV stvorio svoje ime u svetskim okvirima.

Izrada kataloga cena i nomenklatura vozila je osnivačka delatnost Centra za motorna vozila. Danas se na osnovu Kataloga koji izrađuje AMSS-CMV vrši procena vrednosti vozila u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Bezbednost saobracaja je motiv za realizaciju većine poslova koji danas pretstavljaju delatnost CMV-a, i to je i jedno od osnovnih strateških opredeljenja AMSS-CMV.

AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o. trenutno radi u okviru 8 Poslovnih jedinica u celoj Srbiji i sa oko 300 zaposlenih(od čega 120 inženjera i više doktora i magistara tehničkih nauka) predstavlja ključni činilac u oblasti bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji.