Revizija i provera bezbednosti saobraćaja

Naša je želja i zadatak da Vam pomognemo da steknete znanja i veštine kojima ćete ostvariti svoje ciljeve i postati prepoznatljivi u oblasti sprovođenja savremenih alata za unapređenje bezbednosti puta kao što su revizija i provera bezbednosti saobraćaja.

REvizija projekata puta sa aspekta bezbednosnih karakteristika puta

je nezavisna, formalna i sistematska provera projekta puta sa aspekta bezbednosti saobraćaja. Sprovodi se u svim fazama projektovanja i tehničke dokumentacije: od planiranja, do početnog upravljanja putem.

provera bezbednosti saobraćaja

je nezavisna, formalna i sistematska provera elemenata postojećeg puta sa aspekta bezbednosti saobraćaja. Cilj sprovođenja provere je identifikacija svih nebezbednih elemenata puta koji mogu doprineti nastanku ili posledicama saobraćajne nezgode.

učesnici u reviziji i proveri

Revizija

Provera

Naručilac/Klijent

Naručilac revizije je upravljač puta ili investitor infrastrukturnog projekta koji sprovodi nabavku projekata izgradnje novog puta ili projekata rekonstrukcije postojećeg puta.

Stručni tim za reviziju

Stručni tim angažovan od strane Naručioca za izvođenje revizije. Stručni tim treba da budu nezavisan od projektantskog tima. Rukovodilac stručnog tima za reviziju mora da dokaže da je učestvovao u najmanje tri revizije, odnosno provere, u prethodne tri godine u zemlji ili inostranstvu.

Projektant

Lice ili tim angažovan od strane klijenta da izradi projekat puteva. Projektant snosi punu odgovornost za projekat.

Naručilac/Klijent

Naručilac provere je upravljač javnog puta ili investitor infrastrukturnog objekta za čiju izgradnju je javni put korišćen.

Stručni tim za proveru

Stručni tim angažovan (ili odobren) od strane naručioca za izvođenje provere. Član stručnog tima za proveru ne može da bude lice koje učestvuje u drugom ugovoru sa upravljačem puta na poslovima projektovanja, revizije, proveri, identifikaciji opasnih mesta na državnim deonicama, ili drugom sličnom ugovoru, a koji može da utiče na realizaciju ugovora za reviziju i proveru.

sticanje licence revizora/proveravača

Uslove za sticanje licence revizora/proveravača možete pogledati klikom na dugme ispod