PERIODIČNI CPC

Svaki profesionalni vozač koji želi da obnovi kvalifikacionu karticu, nakon 5 godina Zakonom je obavezan da stekne periodični CPC.

Petogodišnji period važenja kvalifikacione kartice počinje od momenta izdavanja kvalifikacione kartice profesionalnog vozača, odnosno datuma naznačenog na kartici. U toku tih 5 godina profesionalni vozač je u obavezi da pohađa periodičnu obuku od najmanje 35 nastavnih časova. Na ovaj način profesionalni vozač stiče periodični CPC koji izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja sa rokom važenja od 5 godina.

Periodična obuka se sastoji iz 5 obaveznih seminara unapređenja znanja, koji ukupno imaju najmanje 35 nastavnih časova. Vozač je Zakonom obavezan da pohađa 5 obaveznih seminara unapređenja znanja, po jedan godišnje. 

Ovi seminari sadrže najmanje 7 časova (od 45 minuta), traju jedan dan i imaju obavezne ulazne i izlazne testove u trajanju od po 30 minuta (rade na početku i na kraju seminara). Testovi na seminaru se sprovode u cilju poboljšanja i proširenja znanja i ne ocenjuju se.

U toku jedne kalendarske godine, vozač može prisustvovati najviše 2 seminara unapređenja znanja koji moraju imaju različite planove i programe rada.

Nakon pohađanja 5 seminara periodične obuke, vozač Agenciji podnosi zahtev za izdavanje periodičnog CPC-a.

Seminari unapređenja znanja se mogu pohađati u Centru AMSS CMV u Beogradu, Vojvođanska 383i tel: 065/987 89 02.

Prijavu za pohađanje seminara unapređenja znanja za periodični CPC možete izvršiti (ovde).

Termine za pohađanje seminara unapređenja znanja za periodični CPC možete pogledati ovde: