LABORATORIJA ZA ADR

senka11

 

 

AMSS-Centar za motorna vozila bavi se kontrolisanjem vozila za transport opasnih materija prema zahtevima Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR) i Zakonu o transportu opasne robe (“Sl. Glasnik RS” br. 104/2016)

Laboratorija za ADR pruža sledeće usluge:

  1. Kontrolisanje vozila za transport opasnog tereta i izdavanje ADR sertifikata;
  2. Inicijalno, periodično, međukontrolisanje i vanredno kontrolisanje cisterni i pokretne opreme pod pritiskom u drumskom saobraćaju u skladu sa standardom SRPS EN 12972.

AMSS-CMV je akreditovano telo za:

  1. Kontrolisanje motornih i priključnih vozila za transport opasnih materija;
  2. Inicijalno, prvo, periodično kontrolisanje, međukontrolisanje i vanredne provere trajno pričvršćenih cisterni (vozila cisterni), demontažnih cisterni, kontejner-cisterni i zamenjivih cisterni.

Akreditacija

Kod Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture AMSS-CMV je  imenovano telo za:

  1. Ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta u drumskom saobraćaju
  2. Ocenjivanje usaglašenosti cisterni prema pravilniku o pokretnoj opremi pod pritiskom (“Sl.Glasnik RS” br. 30/14)
  3. ocenjivanje usaglašenosti cisterni za transport opasnog tereta u drumskom saobaraćaju koje ne spadaju u pokretnu opremu pod pritiskom

Kontakt informacije:

Laboratorija za ADR Višnjička 98, 11000 Beograd

Rukovodilac ADR Laboratorije

Dr Aleksandar Grkić, dipl. inž. maš.

Mob: 065/987-88-84

E-mail: email hidden; JavaScript is required

Slobodan Radović dipl.inž.maš

Mob: 065/987-16-88

E-mail: email hidden; JavaScript is required