OVERAVANJE ETILOMETARA

senka11

Overavanje etilometara (alkotestera), odnosno uređaja za merenje masene koncentracije alkohola u izdahu ispitanika, obavezno je pre stavljanja u upotrebu, kao i periodično na svakih 6 meseci, odnosno nakon bilo kakve intervencije na merilu (npr. zamena sonde) ili njegove popravke, kao i nakon prepravke.

Usluge pregleda i overavanja etilometara pružaju se na lokaciji AMSS-CMV, Poenkareova 10, Beograd, u dogovoru sa serviserima i proizvođačima, odnosno zastupnicima ili distributerima.

Molimo sve zaintresovane da se pridržavaju sledeće procedure:

  • zahtev za overavanje podnositi na pripremljenom Obrascu sa Prilogom zahteva
  • ukoliko uklonite stare žigove sa merila, potrebno je dostaviti spisak uklonjenih žigova, po merilima
  • sa merilima potrebno je dostaviti i odgovarajuće usnike
  • veće količine merila planirane za overavanje potrebno je unapred najaviti


Kontakt:

dr Vladan Škerović
tel: 065/987-16-64
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

Đorđe ilić
tel: 065/987-88-22
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

Draško Petrović
tel: 065/987-88-56
e-mail: email hidden; JavaScript is required