OVERAVANJE ETILOMETARA

senka11

Overavanje etilometara (alkotestera), odnosno uređaja za merenje masene koncentracije alkohola u izdahu ispitanika, obavezno je pre stavljanja u upotrebu, kao i periodično na svakih 6 meseci, odnosno nakon bilo kakve intervencije na merilu (npr. zamena sonde) ili njegove popravke, kao i nakon prepravke.

Usluge pregleda i overavanja etilometara pružaju se na lokaciji AMSS-CMV, Poenkareova 10, Beograd, u dogovoru sa serviserima i proizvođačima, odnosno zastupnicima ili distributerima.

Molimo sve zaintresovane da se pridržavaju sledeće procedure:

  • zahtev za overavanje podnositi na pripremljenom Obrascu sa Prilogom zahteva
  • ukoliko uklonite stare žigove sa merila, potrebno je dostaviti spisak uklonjenih žigova, po merilima
  • sa merilima potrebno je dostaviti i odgovarajuće usnike
  • veće količine merila planirane za overavanje potrebno je unapred najaviti

Cene su date u važećem cenovniku:

  • Usluge pregleda i overavanje etilometra ………… 600,00 din + PDV = 720,00 din.
  • Izdavanje uverenja (po komadu) ………………. 2.800,00 din + PDV = 3.360,00 din.

Prilikom podnošenja zahteva za overevanje potrebno je uplatiti propisanu republičku administrativnu taksu:

  • Za podnošenje zahteva…………….. 330,00 din. + (330,00 din. x broj etilometara)

Primer: ukoliko podnosite zahtev za 10 etilometara, potrebno je na ime republičke administrativne takse uplatiti ukupno 330 din + (10 x 330 din.) = 3.630 din.

Kontakt:

dr Vladan Škerović
tel: 065/987-16-64
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

Đorđe ilić
tel: 065/987-88-22
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

Draško Petrović
tel: 065/987-88-56
e-mail: email hidden; JavaScript is required