PORTAL BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA SA BAZOM PODATAKA ZA LOKALNE SAMOUPRAVE

senka11

PORTAL BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Digitalizovani podaci o saobraćajnim nezgodama na jednom mestu. Portal bezbednosti saobraćaja, omogućava jednostavan, brz i efikasan način za dobijanje podataka o saobraćajnim nezgodama, učesnicima, putnoj infrastrukturi itd. Pored širokog spektra mogućnosti, kroz Portal je moguće izvršiti i identifikaciju problema na teritoriji opštine uz pomoć samo nekoliko klikova

Bez dobro razvijenih baza podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja nije moguće kvalitetno pratiti stanje bezbednosti saobraćaja na nivou lokalne samouprave, a samim tim i upravljati bezbednošću saobraćaja. AMSS-CMV d.o.o. sa timom međunarodno priznatih stručnjaka u oblasti rada sa bazama podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja, razvija i uspostavlja Portal bezbednosti saobraćaja sa bazom podataka za lokalne samouprave na najsavremenijim softverskim rešenjima u GIS okruženju. U okviru Portala vršimo integraciju i ukrštanje podataka o stanju puteva, katastru saobraćajne signalizacije, osvetljenju puteva (pešačkih prelaza, trotoara) i stanju kolovozne konstrukcije sa podacima o saobraćajnim nezgodama i posledicama i drugim indikatorima bezbednosti saobraćaja. Kako bi upotpunili skupove podataka u Portalu, u skladu sa zvaničnom nacionalnom metodologijom vršimo prikupljanje i obradu podataka o indikatorima bezbednosti saobraćaja (indikatori za puteve i vozila, upotreba sigurnosnih pojaseva, pravilno korišćenje dečjih zaštitnih sistema, ponašanje vozača u odnosu na poštovanje ograničenja brzine kretanja i sl.). Brza i jednostavna identifikacija problema bezbednosti saobraćaja sa vizuelizacijom karakteristika, stanja putne mreže i identifikacijom opasnih deonica, sa obrađenim podacima jednostavnim za dalje korišćenje, su osnovna obeležja naprednih rešenja koje nudimo.

Brošura – Lokalna baza podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja link