Obuka za manevre vozilom na manjim površinama

Obuka za manevre vozilom na manjim površinama može biti organizovana za vozače svih kategorija vozila, ali je ciljano namenjena vozačima gabaritnih vozila, tegljača sa poluprikolicom, autobusa, kamiona sa prikolicom ili specijalnih vozila za vangabaritni transport. Ova obuka je svojim sadržajem usmerena na to da vozač ovlada gabaritima i kretanjem vozilima na malom prostoru, uz mnoštvo vertikalnih ograničenja. Ova obuka je ciljano namenjena za usavršavanje radnji za postizanje položaja za utovar/istovar tereta na pristupnim rampama i karakterističnim uslovima.

Obuka podrazumeva uvodni teorijski deo na kojem se predstavljaju elementi i njihova primena u praktičnim uslovima. Obuka je prilagođena specifičnim zahtevima i kategorijama vozača – polaznika. Svaki polaznik ove obuke prolazi definisane zadatke na poligonu uz nadzor instruktora. Instruktor sa polaznikom analizira konkretne situacije i daje polazniku smernice i uputstva. Na početku kao i na kraju obuke, polaznik rešava ulazni/izlazni test.

Obuka se realizuje na posebno opremljenim poligonima u grupama veličine od 8 do 30 polaznika.

Nakon svake obuke AMSS CMV polaznicima izdaje Sertifikat o pohađanju obuke kojim se dokazuje da je polaznik u punom obimu i sadržaju pohađao obuku.

Program obuke za MANEVRE VOZILOM NA MANJIM POVRŠINAMA može se pohađati u Centru AMSS CMV u Beogradu, Vojvođanska 383i tel: 065/987 89 02.

Prijavu za obuke za MANEVRE VOZILOM NA MANJIM POVRŠINAMA možete izvršiti:

  • Popunjavanjem online prijave (ovde),
  • pozivom na broj 065/987 89 02 ili
  • slanjem mejla na email hidden; JavaScript is required