MANOMETRI ZA MERENJE KRVNOG PRITISKA

senka11

Overavanje manometara merenje krvnog pritiska sprovodi se za:

  • mehaničke manometre (aneroidne, sa živinim stubom i sl.)
  • elektromehaničke manometre i merne sisteme za merenje krvnog pritiska

Ukoliko su manometri za merenje krvnog pritiska stavljeni na raspolaganje u skladu sa zakonom kojim se uređuju medicinska sredstva i posebnim propisima donetim na osnovu tog zakona predviđeno je njihovo obavezno overavanje.

Obzirom da se ova merila svrstavaju u medicinska sredstva sa mernom funkcijom, kao i da se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama (bolnica, apoteka, dom zdravlja, klinika, institut, zavod, privatna praksa itd.), svaka isporuka ovih proizvoda radi distribucije, potrošnje ili upotrebe, sa ili bez naknade, zahteva njihovo overavanje.

Overavanje svih vrsta manometara za merenje krvnog pritiska koji se koriste u cilju zaštite zdravlja obavezno je pre stavljanja na tržište i u upotrebu, a zatim periodično na svake 2 godine, odnosno nakon popravke ili prepravke merila.

Overavanje je moguće izvršiti u prostorijama AMSS-CMV ili na mestu upotrebe merila, odnosno na terenu.

Zahtev za overavanje – preuzimanje

Prilog zahtevapreuzimanje

Kontakt:

Boris Ramač
tel: 065/987-87-97
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

Draško Petrović
tel: 065/987-88-56
e-mail: email hidden; JavaScript is required

Krvni pritisak opste 1

V A Ž N O !!!

Od 29.06.2019. godine manometri za merenje krvnog pritiska NE PODLEŽU ODOBRENJU TIPA, odnosno potrebi izdavanja Uverenja o odobrenju tipa merila u Republici Srbiji.