EURO RAP PROGRAM

senka11

Inženjeri AMSS Centra za motorna vozila konstruisali su nove uređaje koji će omogućiti da specijalno AMSS vozilo za snimanje puteva ima mnogo širu i kvalitetniju primenu. Do sada je ovim vozilom snimljeno preko 3000 kilometara puteva po Srbiji, ali i više hiljada kilometara puteva po Holandiji, Ukrajini, Rusiji, Moldaviji i Sloveniji.

Na osnovu toga donete se inženjerske mere koje omogućavaju unapređenje bezbednosti saobraćaja. Naime, putevi su, uz vozilo i vozača, jedan od tri osnovna elementa koja utiču na bezbednost saobraćaja. Do sada je po međunarodnom programu ocenjivanja puteva – iRAP, sniman put i njegova okolina, a sa novom opremom i novim radarsko-laserskim sistemima AMSS CMV vozilo će detektovati i snimiti sve ono što se nalazi iznad i ispod nivoa asfalta.

Prvi sistem, GPR – Ground penetrating radar ili GEORADAR, omogućava snimanje ispod nivoa zemlje. Sastoji se od tri radarske antene koje rade na principu elektromagnetnih talasa i u svakoj se nalaze odašiljač i prijemnik. Obradom povratnog signala dobija se radagram odnosno skener ili slika, čijim tumačenjem se određuje debljina površinskog sloja asfalta, eventualni objekti ispod površine, deformacije terena, a mogu da se lociraju kablovi, cevi i sl.
Drugi sistem omogućava precizno određivanje stanja kolovoza i meteoparametara. Laser koji je postavljen na zadnji deo vozila može da odredi da li je kolovoz suv, vlažan, mokar, prekriven vodom, ledom ili snegom. On ima mogućnost da detektuje eventualne kristale leda i predvidi trenutak u kojem oni mogu da pređu u poledicu, odnosno led i na taj način bitno utiču na kretanje vozila.

Takođe, moguće je odrediti debljinu snega i leda kao i koeficijent prijanjanja između pneumatika i podloge. Senzor koji radi na principu infracrvenog zračenja i postavljen je na prednjem delu vozila određuje temperaturu kolovoza i vazduha, vlažnost, kao i tzv. temperaturu tačke rose. Putem temperature tačke rose može se unapred predvideti kada će se vodena para pretvoriti u vodu, odnosno led na kolovozu što je od izuzetnog značaja za bezbednu vožnju.

Novi sistemi primenjeni na specijalnom AMSS vozilu omogućiće ubuduće mnogo detaljniju sliku svih parametara koji mogu bitno da utiču na mapiranje rizika i preduzimanje svih neophodnih mera kako bi putevi bili bezbedniji.

Inženjeri AMSS CMV razvili najnovije radarsko-laserske sisteme i dodatno unapredili mogućnosti specijalnog vozila za snimanje puteva

URVEYING THE UNDERGROUND WITH GPR (Ground Penetrating Radar)

Surveying the underground with the Ground Penetrating Radar (GPR)