STAKLA

Ispitivanja u laboratoriji vrše se u skladu sa SRPS standardima, odnosno u skladu sa normativnim dokumentom UN ECE R43 kada je automobilska industrija u pitanju. Laboratorija, kao i merenja koja se sprovode u laboratoriji, jedinstvena su Srbiji. Merenja i ispitivanja u okviru ove laboratorije sprovode se za sledeće proizvode: Sigurnosni materijali za zastakljivanje vozila Građevinska…

ISPITIVANJE SISTEMA SVETLOSNOG OBELEŽAVANJA AERODROMSKIH POVRŠINA

Na osnovu saglasnosti Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Laboratorija za ispitivanje AMSS-CMV je jedina kvalifikovana laboratorija u regionu koja je kompetentna za sprovođenje merenja i ispitivanja sistema svetlosnog obeležavanja (SSO) aerodromskih površina, koja obuhvataju: merenje fotometrijskih karakteristika (luminancija i raspodela svetlosne jačine) merenje usmerenosti (pomeraj svetlosnog snopa) merenje intenziteta osvetljenosti platformi aerodroma merenje intenziteta svetlosti…

MERENJE PARAMETARA OSVETLJENJA NA SAOBRAĆAJNICAMA

Ispitivanjem su obuhvaćena merenja parametara osvetljenja saobraćajnica (luminancija, uniformnost, osvetljenosti, faktor blještanja TI), uključujući kritična mesta kao što su pešački prelati, tuneli i raskrsnice. Ovim merenjima se može proveriti da li izvedeno stanje odgovara zahtevima projekta, kao i da li instalacija u eksploataciji funkcioniše u skladu sa zahtevima. Metoda merenja je u skladu sa standardom…

OPTIKA, FOTOMETRIJA I RADIOMETRIJA

Merenja u okviru ove laboratorije obuhvataju: fotometrijske karakteristike (osvetljenost, svetlosna jačina, luminancija, raspodela svetlosne jačine, osvetljenosti i luminancije) kolorimetrijske karakteristike (hromatske koordinate) optička svojstva materijala (svetlosna propustljivost, refleksija i retrorefleksija) Aktivnosti se sprovode za sve vrste signalne i svetlosne opreme i materijale koji se pre svega koriste u saobraćaju, ali i u industriji. To se…

ISPITIVANJE SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA

Ispitivanje saobraćajnih znakova vrši se u skladu sa referentnim dokumentima: SRPS EN 12899-1: Fiksni vertikalni saobraćajni znakovi Tehničko uputstvo JP Putevi Srbije BS-06 Ispitivanje vizuelnih karakteristika (koeficijent retrorefleksije, hromatske koordinate, faktor luminancije) vrši se metodama koje su u skladu sa CIE 54.2 (prozvana u standardu EN 12899-1). Mehanička ispitivanja (defleksije) vrše se u skladu sa…