Obuka revizora/ proveravača bezbednosti saobraćaja

Naša dvanaestodnevna obuka pomoći će vam da steknete neophodna znanja i veštine koje su potrebne za izradu izveštaja o proveri/reviziji bezbednosti saobraćaja. Uz pomoć vrhunskih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u bezbednosti saobraćaja i vršenju provera/revizija imaćete priliku i da se upoznate sa procesom realizacije revizije/provere kroz teorijska znanja i konkretne primere iz prakse. Naši stručnjaci pomoći će vam da stavite „naočare bezbednosti saobraćaja“ i da bolje i brže sagledate sve nedostatke bezbednosti puta, bilo postojećeg ili projekta. 

NOVI TERMINI PROGRAMA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE :   

 – PROVERAVAČA – u periodu od 8. do 13. maja 2023. godine

 – REVIZORA – u periodu od 22. do 27. maja 2023. godine

*rok za prijavu je najkasnije 30 dana pre početka obuke!

O NAMA

REVIZIJA I PROVERA BS

PROPISI

Kome je namenjena obuka?

Obuka je namenjena svim zainteresovanim inženjerima za sticanje licence za proveravača/revizora koji ispunjavaju sve neophodne uslove. Uslove za sticanje licence možete pogledati OVDE

Za pohađanje obuke možete se prijaviti OVDE

Program stručnog osposobljavanja revizora i proveravača, u skladu sa Pravilnikom, možete preuzeti OVDE

road, bend, curve

Zašto se opredeliti za nas?

Imamo dobitni tim, koji će vam kvalitetno preneti znanja i veštine potrebne za polaganje ispita znanja i dobijanje licence, kao i za samostalni rad.

Pored teorijskog iskustva posedujemo i praktično iskustvo u realizaciji revizija i provera.

Zato što smo mi pioniri primene provera i revizija u Srbiji i zato što smo učestvovali u uspostavljanju sistema revizije i provere bezbednosti saobraćaja u Srbiji i regionu.

KVALITETNI USLOVI ZA ODVIJANJE NASTAVE

Do sada smo za sve sprovedene obuke bili ocenjeni najvišim ocenama od strane polaznika.

naše nastavno osoblje

Predavači koje angažujemo poseduju značajno iskustvo u domenu sprovođenja savremenih alata za unapređenje bezbednosti puta, a neki su učestvovali u utemeljenju revizija i provera bezbednosti saobraćaja u našoj zemlji, pa čak i u definisanju najzastupljenijeg međunarodnog modela po kome se danas sprovode provere i revizije. Naš tim je tvorac većeg broja nacionalnih, regionalnih ali i internacionalnih priručnika i uputstava za sprovođenje revizija i provera, a među najznačajnije se ubrajaju: „Praktični vodič za revizore i proverivače bezbednosti puta“ koji je podržan od PIARC-a (međunarodnog udruženja putara) i publikacije za SEETO i TRACECA. 


Formiranjem ovakvog tima predavača smo želeli da osiguramo prenošenje specifičnih i potrebnih znanja i iskustava “iz prve ruke” u oblasti koja zahteva kontinualno usavršavanje i primenu različitih tehnika za smanjenje broja i posledica saobraćajnih nezgoda. Princip, odnosno moto kojim se rukovodimo je “samo najbolji tim garantuje uspeh” što u značajnoj meri pomera dosadašnju praksu kada je reč o oblasti bezbednosti saobraćaja u Srbiji. Navedeno možemo da potvrdimo stručnošću i referencama našeg angažovanog nastavnog i tehničkog osoblja. Nastavni kadar sastoji se od doktora nauka iz oblasti drumskog saobraćaja, kao i uže stručne oblasti bezbednost drumskog saobraćaja i različitih povezanih oblasti za dati predmet obuke (putevi i saobraćajnice, primenjena metrologija, saobraćajna psihologija itd.) koji su svoje akademsko zvanje potvrdili u praksi.

dr Dejan Jovanov

Dr Dejan Jovanov je stručnjak za bezbednost saobraćaja sa preko 21 godinom iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja. 

Njegovo teorijsko znanje uključuje doktorat iz oblasti bezbednosti saobraćaja, a praktično više od 12 godina permanentnog učešća u različitim međunarodnim projektima. Zaposlen je kao profesor u „Tehnikum Taurunum“ – Visokoj inženjerskoj školi strukovnih studija u Beogradu i kao savetnik u AMSS-CMV. Bio je zaposlen u JP „Putevi Srbije“ gde je uspostavio prvo odeljenje za bezbednost saobraćaja i učestvovao u izradi i usvajanju Politike i Strategije bezbednosti saobraćaja preduzeća, kao i u izradi prvih izveštaja revizije i provere bezbednosti saobraćaja u zemlji i regionu. Predsednik je nadzornog odbora „Udruženja revizora bezbednosti saobraćaja Srbije“. U svojoj karijeri, kao član različitih projekata, radio je u 19 zemalja. Poseduje dobro znanje o stanju sistema bezbednosti saobraćaja u EU (bivši SEETO, a sada TREATY), Aziji (TRACECA) i Africi (MENA). Čest je gost-predavač na sastancima UNECE i Svetske banke koji se odnose na bezbednost saobraćaja. Jedan je od inicijatora izrade i autor „Praktičnog vodiča za revizore i proveravače bezbednosti puta“, koji je podržan od strane PIARC-a, kao i većeg broja priručnika za revizije i provere.

Doc. dr Dragoslav Kukić

Dr Dragoslav Kukić je stručnjak za bezbednost saobraćaja sa preko 15 godina iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja. 

Njegov rad na doktorskim studijama bio je usmeren ka razvoju modela za ocenu rizika stradanja u saobraćaju. Prethodno je bio zaposlen u MUP-Upravi saobraćajne policije i Agenciji za bezbednost saobraćaja gde je bio rukovodilac Sektora za istraživanja i gde je između ostalog učestovao u razvoju jedinstvene baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja, prve baze takve vrste u ovom delu Evrope. Od 2016. godine radi kao direktor Istraživačko razvojnog centra AMSS-CMV. Bio je vođa tima u projektu izrade programa za obrazovanje i obuku revizora i proveravača bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji i projektu razvoja metodologije za procenu uticaja puta na bezbednost saobraćaja, upravljanje bezbednošću saobraćaja na mreži puteva i mapiranje rizika. Jedan je od autora Priručnika za revizore  i proveravače bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podržan od strane PIARC-a. Učestvovao je u projektima bezbednosti saobraćaja koje je finansirala EU i Svetska banka u Evropi (bivši SEETO, a sada TREATY), u zemljama istočno-evropskog partnerstva (EaP) i Aziji (TRACECA).

Filip Trajković

Filip Trajković je saobraćajni inženjer sa 10 godina iskustva u oblasti revizije i provere bezbednosti saobraćaja. 

Trenutno radi kao inženjer specijalista za bezbednost saobraćaja na više međunarodnih projekata vezanih za pružanja tehničke pomoći državnim i gradskim upravama u implementaciji i sprovođenju programa unapređenja bezbednosti saobraćaja i sprovođenju Direktive EC 96/2008. Predsednik je „Udruženja revizora bezbednosti saobraćaja Srbije“ od 2017. godine i licencirani je član Inženjerske Komore Srbije. Poseduje profesionalni sertifikat za revizora bezbednosti saobraćaja izdat od strane Univerziteta u Dablinu, Građevinski fakultet,  Republika Irska (PT (T178)). Radio je u gotovo svim zemljama Balkana, kao i zemljama Istočne Evrope i južne Azije. Jedan je od Autora „Praktičnog vodiča za revizore i proveravače bezbednosti puta“, podržanog od strane PIARC-a. Takođe je jedan od autora Vodiča za sprovođenje Revizije i Provere bezbednosti saobraćaja u gradovima, izrađenog za potrebe grada Beograda.

Mladen Vidaković

Mladen Vidaković je diplomirani građevinski inženjer sa 31 godinom iskustva u projektovanju saobraćajnica. 

Osnovna iskustva i početne profesionalne reference u projektovanju saobraćajnica najvišeg ranga stekao je u Institutu za puteve gde je bio zaposlen nepunih 10 godina. Narednih 6 godina je kao „frilenser“ učestvovao u izradi projekata značajnih infrastrukturnih objkata u zemlji i regionu. Poslednjih 15 godina zaposlen je u preduzeću „MV PUTPROJEKT“ kao rukovodilac projektovanja i odgovorni projektant saobraćajnica. Učestvovao je u izradi  brojnih projekata novogradnje, rehabilitacije i rekonstrukcije državnih puteva, kao i projekata poboljšanja opasnih mesta (crnih tačaka) na državnim putevima Republike Srbije. Bio je angažovan kao odgovorni projektant na velikim infrastrukturnim projektima u BiH. Od 2015. godine aktivno učestvuje u realizaciji projekata nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, provere bezbednosti saobraćaja (RSI) i revizije bezbednosti saobraćaja (RSA). 

mr Borivoje Aleksić

Mr Borivoje Aleksić je saobraćajni inženjer sa više od 35 godina radnog iskustva iz oblasti saobraćajnih studija, studija opravdanosti izgradnje puteva, saobraćajnog projektovanja, putne informatike i bezbednosti saobraćaja. 

Zaposlen ja na mestu direktora preduzeća „S Projekt“ iz Beograda. Vanredni je član Inženjerske akademije Srbije. Bio je zaposlen 25 godina u Institutu za puteve iz Beograda, na mestu šefa odeljenja za Studije vangradskih mreža, saobraćajna istraživanja i putnu informatiku, kao i rukovodilac naučne oblasti upravljanje putevima. Kao autor ili saradnik, učestvovao je u izradi više od 100 studija opravdanosti i saobraćajnih studija. Pored poslova odgovornog projektanta projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije, poslova vršioca tehničke kontrole projekata i odgovornog nadzornog organa, autor je metodologije za formiranje i praćenje osnovne baze podataka o državnim putevima Republike Srbije. Rukovodilac je stručnog tima za ažuriranje Referentnog sistema mreže državnih puteva Republike Srbije i stručnog tima za izradu Referentnog sistema mreže ulica i opštinskih puteva na području grada Beograda. Od 2012. godine permanentno se bavi poslovima provera bezbednosti saobraćaja (RSI) i nezavisnim ocenama uticaja puta na nastanak saobraćajnih nezgoda.

tim ostalo

Pored navedenih stručnjaka sprovođenje obuke će biti ojačano učešćem drugih međunarodnih i domaćih stručnjaka saobraćajne, građevinske i struka drugih profila, sve u zavisnosti od potreba, tematskih oblasti, kako u fazi osposobljavanja tako i u fazama usavršavanja revizora i proveravača.

gostujući predavači po pozivu

dr Eva M. Eichinger-Vill

Dr. Eva M. Eichinger-Vill poseduje iskustvo dugo više od 20 godina u bezbednosti saobraćaja i pouzdanosti u inženjerstvu, kao i u upravljanju sredstvima i opremom puteva. Studirala je Beču i Kopenhagenu, kao i u Ostinu i Berkliju, SAD. Doktorirala je građevinsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Beču.

Eva trenutno predaje “Inženjerstvo u bezbednosti saobraćaja” i “Politiku bezbednosti saobraćaja” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Gracu, a predaje i “Ocenjivanje (“Pouzdanost”-i) postojećih građevinskih objekata/struktura” na Fakultetu primenjenih nauka Univerziteta u Beču. Uz to, ona obučava buduće revizore i proveravače bezbednosti saobraćaja, a zamenik je predsedavajućeg Odbora za sertifikovanje RSA/RSI pri austrijskoj Asocijaciji za istraživanje u oblasti puteva, železnice i transporta. Kao Generalni sekretar Austrijskog fonda za bezbednost saobraćaja pri Federalnom ministarstvu Austrije za saobraćaj, inovacije i tehnologiju bila je zadužena za razvoj, primenu i praćenje Programa bezbednosti saobraćaja u Austriji, kao i za implementaciju sistema upravljanja nemenjenih bezbednosti infrastrukture (RSA, RSI, BSM, NSM). Izradila je model obuke o RSA/RSI, kao i uputstva za sertifikovanje u oblasti RSA/RSI u Austriji. Uz to, bila je Načelnik radne grupe obrazovane od strane Vlade Austrije za implementaciju centralne baze podataka o saobraćajnim nezgodama i austrijske Opservatorije za bezbednost saobraćaja, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i austrijskom Policijom.

Lutz Stefan Pfeiffer

Lutz Pfeiffer je viši stručnjak za bezbednost saobraćaja i stručnjak za projektovanje auto-puteva, sa više od 33 godine iskustva u projektovanju puteva i bezbednosti saobraćaja. Završio je studije na Fakultetu za saobraćajno inženjerstvo Univerziteta u Drezdenu, 1988. godine, sa diplomom građevinskog inženjera (dipl. ing. – specijalizovan za projektovanje puteva i mostova).

Učestvovao je u obukama za revizore bezbednosti saobraćaja na Univerzitetu u Vajmaru, 2003. godine (obuka za revizore za međugradske puteve i auto-puteve) i na Univerzitetu u Vupertalu, 2010. godine (obuka za revizore za naseljena mesta). U skladu s tim je zvanično registrovan kao ovlašćeni revizor od strane nemačkog Federalnog instituta za auto-puteve (BASt).

Učestvovao je na više od 300 revizija bezbednosti saobraćaja u Nemačkoj i u inostranstvu, Bio je predavač na nekoliko obuka za reviziju/proveru bezbednosti saobraćaja (uključujući izradu priručnika za reviziju bezbednosti saobraćaja, nastavni plan i program obuka, same obuke i sertifikovanje predavača i implementaciju sistema), na primer u Vijetnamu, Koreji, Rumuniji, Zapadnom Balkanu, Kazahstanu, Egiptu.

Radio je u Nemačkoj, na nekoliko radnih mesta kao inženjer-projektant, rukovodilac timova projektanata i njihovih ogranaka, kao lice za kontrolu kvaliteta i stručnjak za bezbednost saobraćaja. Član je radne grupe pri “Nemačkoj asocijaciji za istraživanja u oblasti puteva i saobraćaja” (FGSV), a samim tim je i ko-autor tih priručnika.

 

Samo najbolji tim garantuje uspeh!

Lokacija

Termini za polaganje

U toku je prijava

Kontakt

AMSS - Centar za motorna vozila
Kneginje Zorke 58, 11111 Beograd
Železnička 89v, 11000 Beograd
Telefoni:
065 987 88 25
065 987 29 93
065 987 88 60
Email: email hidden; JavaScript is required