LABORATORIJA ZA ETALONIRANJE

senka11

Laboratorija obavlja poslove etaloniranja i obezbeđivanja metrološke sledivosti merne i ispitne opreme, merila i etalona (obim akreditacije)

Aktivnosti u okviru laboratorije sprovode se na osnovu Sertifikata o akreditaciji prema standardu SRPS ISO/IEC 17025, izdatog od nadležnog organa za poslove akreditacije.

Oblasti etaloniranja su:

Za sve poslove etaloniranja izdaje se odgovarajuće Uverenje o etaloniranju u kome je iskazana merna nesigurnost.

U zavisnosti od metroloških karakteristika i osetljivosti konstrukcije uređaja, etaloniranje je moguće izvršiti u laboratoriji ili na mestu upotrebe, odnosno na terenu.

Zahtev za etaloniranje: preuzimanje

Kontakt:

Boban Mikičić, dipl. inž.
Vreme i frekvencija
tel: 065/987-10-65
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

dr Vladan Škerović, dipl. inž.
Optika
tel: 065/987-16-64
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

Boris Ramač, dipl. inž.
Masa i zapremina
tel: 065/987-87-97
e-mail: email hidden; JavaScript is required