PRAKTIČNA OBUKA

Praktična obuka treba da unapredi veštine vozača i jako je bitan element naročito kod vozača koji tek počinju da se bave poslom profesionalnih vozača.

Nakon završetka osnovne obuke za vozača  C, CE, D, DE kategorije u Auto školama vozači poseduju osnovna znanja i veštine koje su neophodne za upravljanje ovim vozilima. Ukoliko žele da se bave poslom profesionalnog vozača neophodno je da svoja znanja i veštine unaprede.

Praktična obuka čini obavezni deo početne obuke za CPC i usmerena je na specifične elemente upravljanja vozilom, a koji su svakodnevno potrebni pri radu profesionalnog vozača.

AMSS CMV realizuje praktične obuke za vozače C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E kategorije kroz:

  • Praktičnu obuku kao deo početne obuke za CPC i
  • Dodatnu praktičnu obuku namenjenu profesionalnim vozačima.

Praktična obuka kao deo početne obuke za CPC je predviđena nastavnim planom i programom početne obuke u obimu koji prati i model početne obuke. Svi polaznici početne obuke su obavezni da pohađaju ovu obuku, odnosno da upravljaju samostalno vozilom odgovarajuće kategorije, kako na poligonu tako i u saobraćaju.

Dodatna praktična obuka za profesionalne vozače organizuje se prema zahtevu pojedinca, odnosno transportne firme. Ova obuka se radi prema posebnom planu i programu zavisno od grupe kojoj je namenjena, odnosno konkretnih zahteva. Obukom su obuhvaćene specifične veštine koje su neophodne profesionalnim vozačima za rad u transportu, mogu se odnositi na:

  • Eko vožnju,
  • Defanzivu – bezbednu vožnju,
  • Manevar vozilom na manjim površinama,
  • Manevar specifičnim vozilima,
  • Uticaj specifičnih tereta na transport,
  • Obezbeđivanje specifičnih vrsta tereta,
  • Reagovanje u slučaju vanrednih situacija i dr.

Dodatna praktična obuka predstavlja nadogradnju veština iskusnih profesionalnih vozača, odnosno omogućava im da se brzo prilagode novim zahtevima pri promeni radne sredine.

Svi programi praktičnih obuka mogu se pohađati u Centru AMSS CMV u Beogradu, Vojvođanska 383i tel: 065/987 89 02.

Prijavu za pohađanje praktičnih obuka možete izvršiti pozivom na broj 065/987 89 02 ili mejlom na email hidden; JavaScript is required