O NAšem timu

za obuku revizora i proveravača

Ko smo i zašto je važno da odaberete AMSS-CMV kao partnera u obuci za reviziju i proveru bezbednosti saobraćaja?

AMSS – CMV teži da, uz respektabilne domaće i međunarodne stručnjake iz svog tima i iz timova partnerskih kompanija i organizacija uz najsavremeniju opremu, svojim polaznicima pruži najviši nivo obuke. AMSS – CMV konstantno ulaže u edukaciju stručnjaka i nastavnog osoblja, i predano radi na širenju znanja i iskustva u pogledu najsavremenijih i najuspešnijih metoda iz različitih grana bezbednosti saobraćaja.

U okviru AMSS – CMV-a nalaze se Istraživačko razvojni centar (IRC) i Sektor za bezbednost puteva koji su primarno opredeljeni za rad u oblasti revizije i provere bezbednosti saobraćaja, uz potpuno uvažavanje naučnih dostignuća i najbolje prakse u ovoj oblasti. Aplikativna i softverska rešenja baza podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja i alati unapređenja bezbednosti puta (mapiranje rizika na putevima, upravljanje opasnim mestima – „crnim tačkama“, nezavisne ocene doprinosa puta saobraćajnim nezgodama i dr.) samo su neke od aktivnosti u kojima je AMSS-CMV postao prepoznatljiv u širim stručnim i naučnim krugovima, u zemlji i inostranstvu.

.

Zašto se opredeliti za nas?

Zato što:

  • Imamo dobitni tim, koji će vam kvalitetno preneti znanja i veštine potrebne za polaganje ispita znanja dobijanje licence i samostalni rad,
  • Pored teorijskog iskustva posedujemo i praktično iskustvo u realizaciji revizija i provera,
  • Zato što smo mi pioniri primene provera i revizija u Srbiji i zato što smo učestvovali u definisanju modela izveštaja,
  • Zato što imamo kvalitetne uslove za odvijanje nastave i do sada smo za obuke ocenjivani sa najvećim ocenama od strane polaznika.

NAŠE NASTAVNO OSOBLJE!

Predavači koje angažujemo poseduju značajno iskustvo u domenu sprovođenja savremenih alata za unapređenje bezbednosti puta, a neki su učestvovali u utemeljenju revizija i provera bezbednosti saobraćaja u našoj zemlji, pa čak i u definisanju najzastupljenijeg međunarodnog modela po kome se danas sprovode provere i revizije. Naš tim je tvorac većeg broja nacionalnih, regionalnih ali i internacionalnih priručnika i uputstava za sprovođenje revizija i provera, a među najznačajnije se ubrajaju: „Praktični vodič za revizore i proverivače bezbednosti puta“ koji je podržan od PIARC-a (međunarodnog udruženja putara) i publikacije za SEETO i TRACECA. 


Formiranjem ovakvog tima predavača smo želeli da osiguramo prenošenje specifičnih i potrebnih znanja i iskustava “iz prve ruke” u oblasti koja zahteva kontinualno usavršavanje i primenu različitih tehnika za smanjenje broja i posledica saobraćajnih nezgoda. Princip, odnosno moto kojim se rukovodimo je “samo najbolji tim garantuje uspeh” što u značajnoj meri pomera dosadašnju praksu kada je reč o oblasti bezbednosti saobraćaja u Srbiji. Navedeno možemo da potvrdimo stručnošću i referencama našeg angažovanog nastavnog i tehničkog osoblja. Nastavni kadar sastoji se od doktora nauka iz oblasti drumskog saobraćaja, kao i uže stručne oblasti bezbednost drumskog saobraćaja i različitih povezanih oblasti za dati predmet obuke (putevi i saobraćajnice, primenjena metrologija, saobraćajna psihologija itd.) koji su svoje akademsko zvanje potvrdili u praksi.

dr Dejan Jovanov

Dr Dejan Jovanov je stručnjak za bezbednost saobraćaja sa preko 21 godinom iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja. 

Njegovo teorijsko znanje uključuje doktorat iz oblasti bezbednosti saobraćaja, a praktično više od 12 godina permanentnog učešća u različitim međunarodnim projektima. Zaposlen je kao profesor u „Tehnikum Taurunum“ – Visokoj inženjerskoj školi strukovnih studija u Beogradu i kao savetnik u AMSS-CMV. Bio je zaposlen u JP „Putevi Srbije“ gde je uspostavio prvo odeljenje za bezbednost saobraćaja i učestvovao u izradi i usvajanju Politike i Strategije bezbednosti saobraćaja preduzeća, kao i u izradi prvih izveštaja revizije i provere bezbednosti saobraćaja u zemlji i regionu. Predsednik je nadzornog odbora „Udruženja revizora bezbednosti saobraćaja Srbije“. U svojoj karijeri, kao član različitih projekata, radio je u 19 zemalja. Poseduje dobro znanje o stanju sistema bezbednosti saobraćaja u EU (bivši SEETO, a sada TREATY), Aziji (TRACECA) i Africi (MENA). Čest je gost-predavač na sastancima UNECE i Svetske banke koji se odnose na bezbednost saobraćaja. Jedan je od inicijatora izrade i autor „Praktičnog vodiča za revizore i proveravače bezbednosti puta“, koji je podržan od strane PIARC-a, kao i većeg broja priručnika za revizije i provere.

Doc. dr Dragoslav Kukić

Dr Dragoslav Kukić je stručnjak za bezbednost saobraćaja sa preko 15 godina iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja. 

Njegov rad na doktorskim studijama bio je usmeren ka razvoju modela za ocenu rizika stradanja u saobraćaju. Prethodno je bio zaposlen u MUP-Upravi saobraćajne policije i Agenciji za bezbednost saobraćaja gde je bio rukovodilac Sektora za istraživanja i gde je između ostalog učestovao u razvoju jedinstvene baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja, prve baze takve vrste u ovom delu Evrope. Od 2016. godine radi kao direktor Istraživačko razvojnog centra AMSS-CMV. Bio je vođa tima u projektu izrade programa za obrazovanje i obuku revizora i proveravača bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji i projektu razvoja metodologije za procenu uticaja puta na bezbednost saobraćaja, upravljanje bezbednošću saobraćaja na mreži puteva i mapiranje rizika. Jedan je od autora Priručnika za revizore  i proveravače bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podržan od strane PIARC-a. Učestvovao je u projektima bezbednosti saobraćaja koje je finansirala EU i Svetska banka u Evropi (bivši SEETO, a sada TREATY), u zemljama istočno-evropskog partnerstva (EaP) i Aziji (TRACECA).

Filip Trajković

Filip Trajković je saobraćajni inženjer sa 10 godina iskustva u oblasti revizije i provere bezbednosti saobraćaja. 

Trenutno radi kao inženjer specijalista za bezbednost saobraćaja na više međunarodnih projekata vezanih za pružanja tehničke pomoći državnim i gradskim upravama u implementaciji i sprovođenju programa unapređenja bezbednosti saobraćaja i sprovođenju Direktive EC 96/2008. Predsednik je „Udruženja revizora bezbednosti saobraćaja Srbije“ od 2017. godine i licencirani je član Inženjerske Komore Srbije. Poseduje profesionalni sertifikat za revizora bezbednosti saobraćaja izdat od strane Univerziteta u Dablinu, Građevinski fakultet,  Republika Irska (PT (T178)). Radio je u gotovo svim zemljama Balkana, kao i zemljama Istočne Evrope i južne Azije. Jedan je od Autora „Praktičnog vodiča za revizore i proveravače bezbednosti puta“, podržanog od strane PIARC-a. Takođe je jedan od autora Vodiča za sprovođenje Revizije i Provere bezbednosti saobraćaja u gradovima, izrađenog za potrebe grada Beograda.

Mladen Vidaković

Mladen Vidaković je diplomirani građevinski inženjer sa 31 godinom iskustva u projektovanju saobraćajnica. 

Osnovna iskustva i početne profesionalne reference u projektovanju saobraćajnica najvišeg ranga stekao je u Institutu za puteve gde je bio zaposlen nepunih 10 godina. Narednih 6 godina je kao „frilenser“ učestvovao u izradi projekata značajnih infrastrukturnih objkata u zemlji i regionu. Poslednjih 15 godina zaposlen je u preduzeću „MV PUTPROJEKT“ kao rukovodilac projektovanja i odgovorni projektant saobraćajnica. Učestvovao je u izradi  brojnih projekata novogradnje, rehabilitacije i rekonstrukcije državnih puteva, kao i projekata poboljšanja opasnih mesta (crnih tačaka) na državnim putevima Republike Srbije. Bio je angažovan kao odgovorni projektant na velikim infrastrukturnim projektima u BiH. Od 2015. godine aktivno učestvuje u realizaciji projekata nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, provere bezbednosti saobraćaja (RSI) i revizije bezbednosti saobraćaja (RSA). 

mr Borivoje Aleksić

Mr Borivoje Aleksić je saobraćajni inženjer sa više od 35 godina radnog iskustva iz oblasti saobraćajnih studija, studija opravdanosti izgradnje puteva, saobraćajnog projektovanja, putne informatike i bezbednosti saobraćaja. 

Zaposlen ja na mestu direktora preduzeća „S Projekt“ iz Beograda. Vanredni je član Inženjerske akademije Srbije. Bio je zaposlen 25 godina u Institutu za puteve iz Beograda, na mestu šefa odeljenja za Studije vangradskih mreža, saobraćajna istraživanja i putnu informatiku, kao i rukovodilac naučne oblasti upravljanje putevima. Kao autor ili saradnik, učestvovao je u izradi više od 100 studija opravdanosti i saobraćajnih studija. Pored poslova odgovornog projektanta projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije, poslova vršioca tehničke kontrole projekata i odgovornog nadzornog organa, autor je metodologije za formiranje i praćenje osnovne baze podataka o državnim putevima Republike Srbije. Rukovodilac je stručnog tima za ažuriranje Referentnog sistema mreže državnih puteva Republike Srbije i stručnog tima za izradu Referentnog sistema mreže ulica i opštinskih puteva na području grada Beograda. Od 2012. godine permanentno se bavi poslovima provera bezbednosti saobraćaja (RSI) i nezavisnim ocenama uticaja puta na nastanak saobraćajnih nezgoda.

tim ostalo

Pored navedenih stručnjaka sprovođenje obuke će biti ojačano učešćem drugih međunarodnih i domaćih stručnjaka saobraćajne, građevinske i struka drugih profila, sve u zavisnosti od potreba, tematskih oblasti, kako u fazi osposobljavanja tako i u fazama usavršavanja revizora i proveravača.

gostujući predavači po pozivu

dr Eva M. Eichinger-Vill

Dr. Eva M. Eichinger-Vill poseduje iskustvo dugo više od 20 godina u bezbednosti saobraćaja i pouzdanosti u inženjerstvu, kao i u upravljanju sredstvima i opremom puteva. Studirala je Beču i Kopenhagenu, kao i u Ostinu i Berkliju, SAD. Doktorirala je građevinsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Beču.

Eva trenutno predaje “Inženjerstvo u bezbednosti saobraćaja” i “Politiku bezbednosti saobraćaja” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Gracu, a predaje i “Ocenjivanje (“Pouzdanost”-i) postojećih građevinskih objekata/struktura” na Fakultetu primenjenih nauka Univerziteta u Beču. Uz to, ona obučava buduće revizore i proveravače bezbednosti saobraćaja, a zamenik je predsedavajućeg Odbora za sertifikovanje RSA/RSI pri austrijskoj Asocijaciji za istraživanje u oblasti puteva, železnice i transporta. Kao Generalni sekretar Austrijskog fonda za bezbednost saobraćaja pri Federalnom ministarstvu Austrije za saobraćaj, inovacije i tehnologiju bila je zadužena za razvoj, primenu i praćenje Programa bezbednosti saobraćaja u Austriji, kao i za implementaciju sistema upravljanja nemenjenih bezbednosti infrastrukture (RSA, RSI, BSM, NSM). Izradila je model obuke o RSA/RSI, kao i uputstva za sertifikovanje u oblasti RSA/RSI u Austriji. Uz to, bila je Načelnik radne grupe obrazovane od strane Vlade Austrije za implementaciju centralne baze podataka o saobraćajnim nezgodama i austrijske Opservatorije za bezbednost saobraćaja, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i austrijskom Policijom.

Lutz Stefan Pfeiffer

Lutz Pfeiffer je viši stručnjak za bezbednost saobraćaja i stručnjak za projektovanje auto-puteva, sa više od 33 godine iskustva u projektovanju puteva i bezbednosti saobraćaja. Završio je studije na Fakultetu za saobraćajno inženjerstvo Univerziteta u Drezdenu, 1988. godine, sa diplomom građevinskog inženjera (dipl. ing. – specijalizovan za projektovanje puteva i mostova).

Učestvovao je u obukama za revizore bezbednosti saobraćaja na Univerzitetu u Vajmaru, 2003. godine (obuka za revizore za međugradske puteve i auto-puteve) i na Univerzitetu u Vupertalu, 2010. godine (obuka za revizore za naseljena mesta). U skladu s tim je zvanično registrovan kao ovlašćeni revizor od strane nemačkog Federalnog instituta za auto-puteve (BASt).

Učestvovao je na više od 300 revizija bezbednosti saobraćaja u Nemačkoj i u inostranstvu, Bio je predavač na nekoliko obuka za reviziju/proveru bezbednosti saobraćaja (uključujući izradu priručnika za reviziju bezbednosti saobraćaja, nastavni plan i program obuka, same obuke i sertifikovanje predavača i implementaciju sistema), na primer u Vijetnamu, Koreji, Rumuniji, Zapadnom Balkanu, Kazahstanu, Egiptu.

Radio je u Nemačkoj, na nekoliko radnih mesta kao inženjer-projektant, rukovodilac timova projektanata i njihovih ogranaka, kao lice za kontrolu kvaliteta i stručnjak za bezbednost saobraćaja. Član je radne grupe pri “Nemačkoj asocijaciji za istraživanja u oblasti puteva i saobraćaja” (FGSV), a samim tim je i ko-autor tih priručnika.

 

Samo najbolji tim garantuje uspeh!

Šta polaznici dobijaju nakon završene obuke?

Imperativ kojem težimo u sprovođenju obuke je na kvalitetu, efikasnosti i prenetim specifičnim znanjima iz oblasti revizije i provere bezbednosti saobraćaja sa različitih meridijana u svetu.

Cilj nam je da budući revizori i proveravači bezbednosti saobraćaja budu u potpunosti osposobljeni za sprovođenje ovih alata, konkurentni i prepoznatljivi u oblasti bezbednosti saobraćaja u Srbiji a i šire.

Licenca za revizora i proveravača, je samo kruna stečenog znanja na obuci i biće dokaz spremnosti za samostalan rad u praksi.

Revizori i proveravači koji kod nas završe obuku imaju ekskluzivan pristup učlanjenju u Udruženje revizora bezbednosti saobraćaja Srbije i pravo/obavezu da svojim iskustvom učestvuju u izradi narednih verzija publikacija koje objavljujemo iz domena revizije/provere.

50+

realizovanih projekata u republici srbiji

10+

realizovanih međunarodnih projekata

10+

godina iskustva

Najsavremenija oprema

Kada je reč o tehničkoj opremljenosti, AMSS-CMV raspolaže sa prostorijama za obuku koje su opremljene savremenom nastavnom opremom poslednje generacije, čime je uz primenu aktuelnih tehnika u nastavi, osigurana realizacija nastave po poslednjim svetskim standardima.

Kontaktirajte nas

Adrese: Kneginje Zorke 58, 11111 Beograd
Železnička 89v, 11000 Beograd
Telefon:
065 987 88 25
065 987 29 93
065 987 88 60
Email: email hidden; JavaScript is required