OBUKA ZA EKO VOŽNJU

Obuka za Eko vožnju može biti organizovana za profesionalne vozače svih kategorija putničkih i teretnih vozila. Ova obuka podrazumeva i uvodni teorijski deo na kojem se predstavlja koncept, mogućnosti i cilj eko vožnje. Svaki polaznik ove obuke prolazi definisane rute uz prisustvo instruktora. Instruktor sa polaznikom analizira stil vožnje vozača ukazuje mu na ono što treba da unapredi i daje mu smernice. Polaznik obuke sa instruktorom prolazi definisanu rutu i primenjuje sugestije instruktora, instruktor je prisutan i nadgleda. Na početku kao i na kraju obuke, polaznik rešava ulazni/izlazni test. Obuka se realizuje na definisanoj ruti u saobraćaju i na poligonu sa odgovarajućim elementima.

Obuka za eko vožnju obuhvata elemente vožnje kojima se utiče na smanjenje potrošnje goriva, troškova održavanja vozila (manje trošenje pneumatika, kočionih sistema, sl.), što značajno doprinosi smanjenju finansijskih troškova eksploatacije vozila.

Ove obuke se realizuju u grupama veličine od 8 do 12 polaznika.

Nakon svake obuke AMSS CMV polaznicima izdaje Sertifikat o pohađanju obuke kojim se dokazuje da je polaznik u punom obimu i sadržaju pohađao obuku.

Program obuke za EKO VOŽNJU može se pohađati u Centru AMSS CMV u Beogradu, Vojvođanska 383i tel: 065/987 89 02.

Prijavu za obuke za EKO VOŽNJU možete izvršiti:

  • Popunjavanjem online prijave (ovde),
  • pozivom na broj 065/987 89 02 ili
  • slanjem mejla na email hidden; JavaScript is required