ETALONIRANJE U OBLASTI MASE

senka11

Etaloniranje se sprovodi metodom direktnog poređenja sa referentnim etalonima mase u skladu sa dokumentima EURAMET CG-18 i OIML R111.

Etaloniranje u oblasti mase obuhvata:

  • tegove nazivne mase do 500 kg.
  • slobodne mase do 1500 kg (bilo koji predmet čija se masa želi utvrditi),
  • neautomatske vage opsega do 200 tona,

Za sve poslove etaloniranja izdaje se odgovarajuće Uverenje o etaloniranju u kome je iskazana merna nesigurnost.

Etaloniranje je moguće izvršiti u prostorijama AMSS-CMV ili na terenu.

Zahtev za etaloniranje – preuzimanje

Kontakt:

Boris Ramač, dipl. inž.
tel: 065/987-87-97
e-mail: email hidden; JavaScript is required