RADIONICE ZA TAHOGRAFE

senka11

U radionicama se obavljaju aktivnosti pregleda, overe, montaže, servisiranja i popravke tahografa, kao i poslove isčitavanja podataka sa tahografa i kartica za tahografe, u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativnim dokumentima, uputstvima nadležnih državnih organa i internom regulativom društva.

 

Poslovi radionice su:

  • ugradnja i aktivacija tahografa
  • kontrola i pregled tahografa
  • demontaža i opravka tahografa
  • kontrola graničnika brzine

Aktivnosti u okviru radionice sprovode se na osnovu Dozvole radionice za tahografe izdate od Agencije za bezbednost saobraćaja, odnosno nadležnog organa.

 

Poslovi radionice za tahografe organizovani su na sledećim lokacijama u Srbiji:

  • AMSS-CMV Institut za vozila, Zrenjaninski put 114, Beograd – Mapa
  • AMSS-CMV ogranak Šabac, Obilazni put 19 5A, Šabac – Mapa
  • AMSS-CMV ogranak Subotica 2, Segedinski put 84, Subotica – Mapa
  • AMSS-CMV ogranak Novi Sad, Bajči Žilinskog 16, Novi Sad – Mapa

Postupak pregleda tahografa završava se izdavanjem Uverenja o ispravnosti tahografa i postavljanjem informativne nalepnice tahografa i nalepnice sa konstantom tahografa na odgovarajuća mesta na vozilu i na tahografu.

 

Zahtev se podnosi neposredno u radionici prilikom dolaska sa vozilom.

 

Kontakt:

Ljubomir Krstić
Beograd
tel: 065/987-88-69
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

Miljan Vukelić
Šabac
tel: 065/987-87-72
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

Zoran Kopilović
Subotica 
tel: 065/987-79-29
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

Dejan Gegić
Novi Sad
tel: 065/987-88-11
e-mail: email hidden; JavaScript is required