SEKTOR CMV LAB

senka11

Još od osnivanja AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o. kao zasebnog privrednog društva 1999. godine, Sektor CMV LAB je pružao usluge tehničke i inženjerske prirode u raznim sferama merenja i ispitivanja, a pre svega u poslovima koji se oslanjaju na oblast bezbednosti u saobraćaju. Potrebe privrede učinile su da se Sektor CMV LAB neprestano razvija na način koji mu omogućava da bude lider u pružanju usluga u oblasti metrologije. Obim akreditacije

Sektor CMV LAB sastoji se od:

Osnovni zadaci Sektora CMV LAB su:

 • uspostavljanje i razvoj laboratorija i radionica,
 • razvoj, usavršavanje i realizacija metoda, procedura i postupaka,
 • razvoj, usavršavanje i izrada specifičnih mernih uređaja, sistema i opreme,
 • razvoj i izrada softvera iz oblasti metrologije, standardizacije i akreditacije,
 • istraživanje i razvoj u oblasti metrologije,
 • etaloniranje i obezbeđivanje metrološke sledivosti,
 • ispitivanje i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda
 • merenja i ispitivanja u oblastima od interesa Sektora,
 • kontrolisanje i overavanje merila
 • sprovođenje poslova radionice za tahografe,
 • veštačenje tahografa i tahografskih listića,
 • edukacija kadrova, organizacija i sprovođenje obuka, savetovanja i seminara iz oblasti metrologije, standardizacije i akreditacije,
 • učestvovanje u domaćim i međunarodnim projektima,
 • učestvovanje u radu domaćih i međunarodnih organizacija,
 • učestvovanje na stručnim i naučnim skupovima, u oblastima od interesa Sektora,
 • saradnja sa državnim i drugim organima, organizacijama, institucijama i privrednim subjektima
 • praćenje, iniciranje i učestvovanje u pripremi stručnih i tehničkih dokumenata za potrebe donošenja metroloških propisa,
 • pružanje stručnih mišljenja iz delokrufa rada Sektora,
 • izrada stručne i tehničke literature iz delokruga rada Sektora,

Direktor Sektora CMV LAB

Boban Mikičić, dipl. inž.
tel: 065/987-10-65
e-mail: email hidden; JavaScript is required

Pomoćnik direktora Sektora CMV LAB

Boris Ramač, dipl. inž.
tel: 065/987-87-97
e-mail: email hidden; JavaScript is required