SEKTOR ZA VOZILA

senka11

Sektor za vozila se sasoji od 4 laboratorije i 2 odeljenja:

  1. Laboratorija za ispitivanje vozila – Obavlja poslove ispitivanja pojedinačno proizvedenih i prepravljenih vozila, kao i kontrolisanje vozila koje se uvoze kao upotrebljavana
  2. Laboratorija za ADR – Laboratorija za pregled vozila za prevoz opasnog tereta. Kontrola cisterni, obeležavanje i kontrola opreme, izdavanje sertifikata prema Evropskom sporazumu o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju
  3. Laboratorija za ATP – Laboratorija za pregled vozila za prevoz lako kvarljive robe prema sporazumu o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov
  4. Laboratorija za homologaciona ispitivanja
  5. Odelenje procene vrednosti
  6. Odeljenje ekspertiza