STAKLA (ZA VOZILA i GRAĐEVINSKA)

senka11

Ispitivanja u laboratoriji vrše se u skladu sa SRPS standardima, odnosno u skladu sa normativnim dokumentom UN ECE R43 kada je automobilska industrija u pitanju.

Laboratorija, kao i merenja koja se sprovode u laboratoriji, jedinstvena su Srbiji.

Merenja i ispitivanja u okviru ove laboratorije sprovode se za sledeće proizvode:

 • Sigurnosni materijali za zastakljivanje vozila
 • Građevinska natrijum-kalcijum-silikatna stakla
 • Brodska stakla

U zavisnosti od zahteva i potreba metode sprovode se sledeća ispitivanja:

 • Ispitivanje fragmentacije
 • Ispitivanje čvrstoće (udarom kugle, modelom glave i sl.)
 • Ispitivanje otpornosti na visoku temperaturu
 • Ispitivanje otpornosti na vlagu
 • Ispitivanje otpornosti na temperaturne promene
 • ispitivanje svetlosne propustljivosti
 • Ispitivanje refleksije
 • Ispitivanje izobličenja (optičke distorzije)
 • Ispitivanje izdvajanja (odvajanja) sekundarnog lika
 • Dimenziona ispitivanja

Za izvršena merenja izdaje se odgovarajući Izveštaj koji se može koristiti kao dokaz ispunjenosti bitnih zahteva relevantnih SRPS standarda, odnosno normativnih dokumenata.

Na osnovu Rešenje o ovlašćivanju tehničke službe za poslove homologacionih ispitivanja i kontrole saobraznosti proizvodnje izdate od Agencije za bezbednost saobraćaja, u okviru ove laboratorije sprovode se i sledeće aktivnosti:

 • Ispitivanje ugradnje sigurnosnih materijala na vozilima  – (ispitivanje ugradnje)
 • Homologaciona ispitivanja sigurnosnih materijala (stakla) koji se ugrađuju na vozila
 • Kontrola saobraznosti proizvodnje (COP) proizvođača sigurnosnih materijala (stakla)

Merenja se vrše na lokaciji AMSS-CMV, Pančevački put 47, Beograd.

Kontakt:

Jadranka Nikolić, dipl. inž.
tel: 065/987-17-66
e-mail: email hidden; JavaScript is required