ISPITIVANJE SISTEMA SVETLOSNOG OBELEŽAVANJA

AERODROMSKIH POVRŠINA

senka11

Na osnovu saglasnosti Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Laboratorija za ispitivanje AMSS-CMV je jedina kvalifikovana laboratorija u regionu koja je kompetentna za sprovođenje merenja i ispitivanja sistema svetlosnog obeležavanja (SSO) aerodromskih površina, koja obuhvataju:

  • merenje fotometrijskih karakteristika (luminancija i raspodela svetlosne jačine)
  • merenje usmerenosti (pomeraj svetlosnog snopa)
  • merenje intenziteta osvetljenosti platformi aerodroma
  • merenje intenziteta svetlosti svetiljki za svetlosno obeležavanje površina za kretanje vazduhoplova i prepreka

U skladu sa normativnim dokumentima i standardima Organizacije međunarodnog civilnog vazduhoplovstva (ICAO) trenutno se ove aktivnosti sprovode na aerodromima u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji.

Kontakt:

dr Vladan Škerović, dipl. inž.
tel: 065/987-16-64
e-mail: email hidden; JavaScript is required