ISPITIVANJE I KONTROLISANJE SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA

senka11

Ispitivanje saobraćajnih znakova vrši se u skladu sa referentnim dokumentima:

  • SRPS EN 12899-1: Fiksni vertikalni saobraćajni znakovi
  • Tehničko uputstvo JP Putevi Srbije BS-06

Ispitivanje vizuelnih karakteristika (koeficijent retrorefleksije, hromatske koordinate, faktor luminancije) vrši se metodama koje su u skladu sa CIE 54.2 (prozvana u standardu EN 12899-1).

Mehanička ispitivanja (defleksije) vrše se u skladu sa standardom SRPS EN 12899-1.

Kontrolisanje saobraćajnih znakova vrši se u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji.

Za izvršena ispitivanja i kontrolisanja saobraćajnih znakova izdaje se odgovarajući Izveštaj, odnosno Sertifikat o kontrolisanju .

Izvršena ispitivanja i kontrolisanja 2020-2022

Kontakt:

dr Vladan Škerović, dipl. inž.
Tehnički direktor
tel: 065/987-16-64
e-mail: email hidden; JavaScript is required