OPTIKA, FOTOMERIJA I RADIOMETRIJA

senka11

Merenja u okviru ove laboratorije obuhvataju:

  • fotometrijske karakteristike (osvetljenost, svetlosna jačina, luminancija, raspodela svetlosne jačine, osvetljenosti i luminancije)
  • kolorimetrijske karakteristike (hromatske koordinate)
  • optička svojstva materijala (svetlosna propustljivost, refleksija i retrorefleksija)

Aktivnosti se sprovode za sve vrste signalne i svetlosne opreme i materijale koji se pre svega koriste u saobraćaju, ali i u industriji. To se odnosi na sledeću grupu proizvoda, predmeta ili materijala:

Laboratorija, kao i merenja koja se sprovode u laboratoriji, jedinstvena su Srbiji.

Za izvršena merenja izdaje se odgovarajući Izveštaj koji se može koristiti kao dokaz ispunjenosti bitnih zahteva relevantnih SRPS standarda, odnosno normativnih dokumenata ili tehničkih uputstava.

Merenja se sprovode i za potrebe ocenjivanja usaglašenosti celih sklopova saobraćajnih znakova, odnosno fiksnih vertikalnih znakova, oznaka na kolovozu, signalnih uređaja i sličnih proizvoda.

U zavisnosti od vrste predmeta čiji se parametri mere, kao i vrste parametra koji se meri merenja je moguće izvršiti u prostorijama AMSS-CMV ili na terenu.

Kontakt:

dr Vladan Škerović, dipl. inž.
tel: 065/987-16-64
e-mail: email hidden; JavaScript is required

pesacki prelaz 1