MERENJE PARAMETARA OSVETLJENJA NA SAOBRAĆAJNICAMA

senka11

Ispitivanjem su obuhvaćena merenja parametara osvetljenja saobraćajnica (luminancija, uniformnost, osvetljenosti, faktor blještanja TI), uključujući kritična mesta kao što su pešački prelati, tuneli i raskrsnice. Ovim merenjima se može proveriti da li izvedeno stanje odgovara zahtevima projekta, kao i da li instalacija u eksploataciji funkcioniše u skladu sa zahtevima.

Metoda merenja je u skladu sa standardom SRPS EN 13201-4 i referentnim dokumentom CIE 140: Road Lighting Calculations.

Publikacija: Parametri vidljivosti kao ključni aspekt bezbednosti pešačkih prelaza

Kontakt:

dr Vladan Škerović, dipl. inž.
tel: 065/987-16-64
e-mail: email hidden; JavaScript is required