ISPITIVANJE SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA

senka11

Laboratorija vrši ispitivanje i kontrolisanje saobraćajnih znakova u skladu sa Tehničkim uputstvom JP Putevi Srbije BS-05.

U sklopu ispitivanja za proizvođače saobraćajnih znakova sa kojima ima ugovore, vrši i kontrolu serijske proizvodnje i sertifikacije, na osnovu čega se izdaju nalepnice u skladu sa BS-05.

Nalepnice se izdaju za saobraćajne znakove koji su namenjeni za državne puteve u Republici Srbiji i sa tim u skladu zadovoljavaju zahteve:

  • Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji (Sl. Gl. br. 134 od 11.12.2014.)
  • Tehničko uputstvo o primeni materijala pri izradi saobraćajnih znakova na državnim putevima Republike Srbije ( BS-02/2013)
  • Tehničko uputstvo o primeni podloge znaka pri izradi  saobraćajnih znakova na državnim putevima Republike Srbije ( BS-03/2013)
  • Tehničko uputstvo o načinu ispitivanja i postupku ocenjivanja usaglašenosti saobraćajnih znakova sa zahtevima standarda državnim putevima Republike Srbije ( BS-05/2013)

znak              meh

 

U sklopu ispitivanja vizuelnih performansi vrše se merenja koeficijenta retrorefleksije i hromatskih koordinata, dok se u sklopu ispitivanja mehaničkih karakteristika vrši merenje defleksije pod dejstvom sile.

Kontakt:

dr Vladan Škerović
Tehnički direktor
AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o.
Poenkareova 18, Beograd
tel: 0659871664

mail: email hidden; JavaScript is required