MERENJE PARAMETARA OSVETLJENJA NA SAOBRAĆAJNICAMA

senka11

Laboratorija za fotometriju AMSS-Centra za motorna vozila, akreditovala je metodu merenja fotometrijskih parametara (luminancije i osvetljenosti) instalacija javnog funkcionalnog osvetljenja na saobraćajnicama, uključujući kritična mesta kao što su tuneli i raskrsnice. Metoda merenja je u skladu sa Publication CIE 140-2000 Road Lighting Calculations.

Ovim merenjima se može proveriti da li izvedeno stanje odgovara zahtevima projekta, kao i da li instalacija u eksploataciji radi u skladu sa zahtevima. Navedena preporuka međunarodne komisije za osvetljenje je u pogledu metoda merenja, odnosno ispitivanja identična i predstavlja osnov za EN 13201-4 Road lighting – Part 4: Methods of measuring lighting performancefot 29_resize

Kontakt:

 

dr Vladan Škerović
Tehnički direktor
AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o.
Poenkareova 18, Beograd
tel: 0659871664

mail: email hidden; JavaScript is required