Sertifikaciono telo AMSS Centar za motorna vozilla ima sledeće šeme sertifikacije proizvoda:

                    * Građevisnki proizvodi –Saobraćajna signalizacija  (Sistem 1)

                                  * Neuatomatske vage – Modul B, Modul G 

      Registar sertifikovanih proizvoda

Cenovnik usluga

Sporazum o sertifikaciji

Pravila za korišćenje  sertifikacije i znaka sertifikacije