Sertifikaciono telo AMSS Centar za motorna vozilla ima sledeće šeme sertifikacije proizvoda:

                    * Građevinski proizvodi – Saobraćajna signalizacija  (Sistem 1)

                                  * Neautomatske vage – Modul B, Modul G 

      Registar sertifikovanih proizvoda

Cenovnik usluga

Sporazum o sertifikaciji

Pravila za korišćenje  sertifikacije i znaka sertifikacije

Šema sertifikacije: Modul B – Pregled tipa (NAWI)

Šema sertifikacije: Modul G – Pojedinačna verifikacija (NAWI)