OBUKA ADR VOZAČA

ADR laboratorija sprovodi kurseve za stručno osposobljavanje vozača za prevoz opasne robe koji obuhvataju:

• osnovni program (obavezan za sve vozače)
• specijalistička obuka, za
o prevoz opasne robe u cisternama,
o prevoz eksplozivnih materija i predmeta (klasa 1 ADR)
o prevoz radioaktivnih materija, (klasa 7 ADR)
Obuke se sprovode na sledećim lokacijama:
Beograd, Vojovođanska 383i
Čačak, Bulevar Tanaska Rajića 3
Novi Sad, Cvećarska 4
Paraćin, Knjaza Miloša 2g
Novi Pazar, Dimitrija Tucovića 69a
Subotica, Lošinjska 14

Termini obuka se usklađuju sa terminima polaganja ispita u Ministarstvu


Kontakt informacije:
Višnjička 98, 11000 Beograd
mr Zorica Milošević, dipl. inž. maš.
Mob: 065/987-29-20
E-mail: email hidden; JavaScript is required