Zahtev za overavanje etilometara je poseban u odnosu na ostala merila i može se preuzeti ovde: ZAHTEV ZA OVERAVANJE ETILOMETARA

  Zahtev za overavanje merila (sem etilometara)

  Vaše ime

  Email

  Naziv pravnog lica

  Sedište

  PIB

  Matični broj

  Kontakt osoba

  Vlasnik - korisnik merila

  Mesto overavanja merila

  Vrsta merila

  Proizvođač

  TIP

  Službena oznaka tipa

  Merni opseg

  Vrsta pregleda

  Izdavanje uverenje
  da
  ne

  Broj merila

  Poruka

  Prihvatam pravila korišćenja usluga AMSS-CMV