VREME I FREKVENCIJA

senka11

Etaloniranje se sprovodi metodom direktnog poređenja sa referentnim etalonima određivanjem tačnosti merenja vremenskog intervala, određivanjem tačnosti frekvencije generisanog signala, odnosno određivanjem razlike u merenom vremenskom intervalu prilikom etaloniranja sekundomera.

Kod etaloniranja časovnog komparatora se merenjem vremenskih intervala bliskih jednoj sekundi upoređuju vrednosti dobijene merenjem časovnog komparatora i izračunate vrednosti na osnovu frekvencije ulaznog signala i izražavaju u s/24 h.

Najčešći predmeti etaloniranja u oblasti vremena i frekvencije su:

  • sekundomeri (štoperice) i tajmeri
  • uređaji za pregled tahografa i taksimetara (tahotesteri)
  • časovni komparatori

Etaloniranje se vrši na lokaciji AMSS-CMV, Poenkareova 10, Beograd.

Molimo sve zaintresovane da se unapred najave kako bi se etaloniranje realizovalo u najkraćem roku. Uređaji dostavljeni u laboratoriju do 10 h biće etalonirani u istom radnom danu. Dostava i isporuka uređaja moguća je lično ili putem kurirske službe.

Za sve poslove etaloniranja izdaje se odgovarajuće Uverenje o etaloniranju u kome je iskazana merna nesigurnost.


Zahtev za etaloniranje – preuzimanje

Kontakt:

Boban Mikičić, dipl. inž.
tel: 065/987-10-65
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

Đorđe ilić, dipl. inž.
tel: 065/987-88-22
e-mail: email hidden; JavaScript is required