ETALONIRANJE U OBLASTI ZAPREMINE

senka11

Etaloniranje se sprovodi gravimetrijskom metodom direktnim poređenjem sa referentnim etalonima mase u skladu sa EURAMET CG-19 i OIML dokumentima, odnosno gravimetrijskom metodom jednostruke ili dvostruke supstitucije.

Etaloniranje u oblasti zapremine obuhvata:

  • merne posude slobodne zapremine (posuda bilo koje zapremine, oblika i materijala)
  • etalon merne posude
  • etalon graduisane posude od stakla
  • merne balone sa jednom crtom
  • graduisane cilindre za merenje (menzure)
  • merne posude sa ventilom za pražnjenje

Etaloniranje se vrši u prostorijama AMSS-CMV, Poenkareova 10, Beograd.

Za sve poslove etaloniranja izdaje se odgovarajuće Uverenje o etaloniranju u kome je iskazana merna nesigurnost.

Zahtev za etaloniranje – preuzimanje

Kontakt:

Boris Ramač, dipl. inž.
tel: 065/987-87-97
e-mail: email hidden; JavaScript is required