Overavanje etilometara

Overavanje etilometara (alkotestera), odnosno uređaja za merenje masene koncentracije alkohola u izdahu ispitanika, obavezno je pre stavljanja u upotrebu, kao i periodično na svakih 6 meseci, odnosno nakon bilo kakve intervencije na merilu (npr. zamena sonde) ili njegove popravke, kao i nakon prepravke. Usluge pregleda i overavanja etilometara pružaju se na lokaciji AMSS-CMV, Poenkareova 10,…