LABORATORIJA ZA ADR

Laboratorija za ADR – Laboratorija za pregled vozila za prevoz opasnog tereta. Kontrola cisterni, obeležavanje i kontrola opreme, izdavanje sertifikata prema Evropskom sporazumu o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju.

Zakonom o transportu opasnog tereta (”Službeni glasnik R. Srbije”, broj 88/2010 ) stvoreni su uslovi za rešavanje pitanja transporta opasnog tereta koja prepoznaju međunarodni potvrđeni sporazumi u svojim tehničkim propisima: ADR u drumskom, RID u železničkom, ADN u vodnom i ICAO TI u vazdušnom saobraćaju.

Član 38. pomenutog zakona utvrđuje uslove za vozilo kojim učesnik može transportovati opasan teret, među kojima je i važeći sertifikat o odobrenju za vozilo za transport određenog opasnog tereta. Prema ADR 2013, poglavlje 9.1, sertifikat se izdaje za tip vozila ЕX II, EX III, FL, AT, OX ili MEMU.

AMSS CMV  je imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta u drumskom saobraćaju. REŠENJE

AMSS CMV  je imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti cisterni prema pravilniku o pokretnoj opremi pod pritiskom i ADR/RID/ADN. REŠENJE

Kontakt informacije Zorica 065/987-29-20