LABORATORIJA ZA ADR

senka11

Kontakt informacije:

Laboratorija za ADR Višnjička 98, 11000 Beograd

Slobodan Radović dipl.inž.maš

Mob: 065/987-16-88

E-mail: radovic@cmv.rs

mr Zorica Milošević, dipl. inž.maš

Mob: 065/987-29-20

E-mail: zorica@cmv.rs