OVERAVANJE TAKSIMETARA

senka11

Overavanje taksimetara obavezno je pre stavljanja u upotrebu, kao i periodično na svakih 12 meseci, odnosno nakon bilo kakve intervencije na merilu ili njegove popravke, kao i nakon prepravke.

Ponovno overavanje je obavezno i nakon ugradnje u drugo vozilo koje nije bilo predmet pregleda tokom prethodnog overavanja.

Taksimetri koji se nalaze u upotrebi mogu se podnositi samo na PERIODIČNO i VANREDNO overavanje.

Novi taksimetri, kao i taksimetri koji nisu ranije overavani, mogu se staviti u upotrebu i korisiti samo ukoliko poseduju CERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI i ukoliko su označeni SRPSKIM ZNAKOM USAGLAŠENOSTI i DOPUNSKOM METROLOŠKOM OZNAKOM od strane tela koje je u Republici Srbiji imenovano za poslove ocenjivanja usaglašenosti od nadležnog Ministarstva.

Uverenja o odobrenju tipa merila izdata do 12.01.2018. godine važe do isteka roka na koji su izdata, a najduže do 1. januara 2024. godine.

U AMSS-CMV moguće je izvršiti pregled taksimetara i u skladu sa Pravilnikom o merilima (MID) i procedurom koja je opisana u normativnom dokumentu OIML R21.

Usluge pregleda i overavanja taksimetara pružaju se na lokaciji AMSS-CMV, Zrenjaninski put 114, Beograd, kao i na terenu širom Srbije, u dogovoru sa serviserima i proizvođačima taksimetara i taksi udruženjima.

Cene usluga od 01.01.2024. godine:

  • Usluge pregleda i overavanje taksimetara……. 1.750,00 din + PDV = 2.100,00 din.
  • Republička administrativna taksa ……………………………………………………….. 380,00 din.
  • Ocena usaglašenosti taksimetra ………………………. 4.000,00 din + PDV = 4.800,00 din.
  • Overavanje taksimetara prema pravilniku o merilima…. 4.000,00 + PDV = 4.800,00 din

Kontakt:

Draško Petrović
tel: 065/987-88-56
e-mail: email hidden; JavaScript is required