BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

senka11

Bezbednost i zdravlje na radu je disciplina koja podrazumeva unapređenje uslova rada i radne okoline, prevencija povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.

Sistem BZR je zasnovan na
- prevenciji : rešavanju problema pre povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, osposobljavanju zaposlenih, adekvatno uređenju radnog mesta, održavanje i ispitivanje opreme za rad, nabavka SLZ....
- proceni rizika: identifikacija rizika, procena rizika i nalaganje mera za smanjenje rizika
- odgovornosti poslodavca: postavljanje sistema BZR, organizovanje i stalno unapređenje sistema BZR,
- aktivnom učešću svih zaposlenih
- neposrednom i aktivnom učešću medicine rada.

AMSS - Centar za motorna vozila ima Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu ( u prilogu).

Tim stručnjaka različitih profila, uključujući stalno angažovanog specijalistu medicine rada, je sposoban da odgovori na zahteve klijenata, pruži visok kvalitet usluge, postavi  i unapredi sistem BZR i vredno radi na pobošljanju kvaliteta bezbednosti i zdravlja na radu u okviru delatnosti svojih klijenata.

Pored stalnog unapređenja i razvoja kvaliteta sistema BZR u okviru CMV, u mogućnosti smo da ponudimo usluge iz ove oblasti i drugim pravnim licima, sa posebnim akcentom na pravna lica sa kojima već imamo dugogodišnju uspešnu saradnju.

Usluge iz ove oblasti obuhvataju:
- obavljanje poslova Lica za BZR,
- izrada Akta o proceni rizika,
- regulisanje prava, obaveza i odgovornosti izradom Pravilnika ili drugih relevantnih akata,
- osposobljavanje zaposlenih,
- vođenje evidencija iz oblasti BZR,
- konsalting prilikom uređenja radnog mesta,
- organizovanje ispitivanja uslova radne okoline i pregleda i ispitivanja opreme za rad,
- posredovanje pri angažovanju službi medicine rada.

Bezbednost i zdravlje na radu, obzirom da zaposleni bar trećinu dana  provode na poslu, treba implementirati i razvijati kao deo opšte kulture društva u celini.
Nivo i stepen bezbednosti i zdravlja na radu je odraz "atmosfere" u privrednim subjektima, odnosno pokazatelj uspešnosti preduzeća u svim razvijenim zemljama, tako da poslodavci koji su i osmislili ovaj sistem, permanentno kreiraju poslovnu politiku koja teži ka daljem unapređenju ove oblasti.

Za sve bliže informacije možete se obratiti na telefon:

011/2750-971

ikonice2