Učešće Centra za motorna vozila AMSS na 16. stručnom skupu sa međunarodnim učešćem: „Unapređenje policijskih poslova bezbednosti saobraćaja” u Subotici, od 7. do 9 novembra 2017. god.

Uprava saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije i Fondacija „Hans Zajdel“ organizovali su tradicionalni 16. stručni skup „Unapređenje policijskih poslova bezbednosti saobraćaja” u Subotici, u hotelu Patria, u periodu od 7. do 9. novembra 2017. godine. Skup je, uvodnim obraćanjem učesnicima, otvorio Direktor Policije Vladimir Rebić, koji je naglasio da je neprilagođena i nedozvoljena brzina kretnja vozila jedan od osnovnih uticajnih faktora za nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama i da je zato kontrola brzine važna represivna mera kako bi se sačuvali ljudski životi. Podatke o stanju bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji prezentovao je načelnik Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije Nebojša Arsov, dok je učesnicima skupa preventivne aktivnosti Agencije za bezbednost saobraćaja u 2017. godini u Republici Srbiji prikazao pomoćnik direktora Agencije, dr Jovica Vasiljević. Na stručnom skupu iskustva i znanja stečena u radu na poslovima bezbednosti saobraćaja razmenjivali su predstavnici saobraćajne policije iz 14 zemalja Evrope: Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Francuske, Hrvatske, Letonije, Litvanije, Mađarske, Makedonije, Poljske, Rumunije, Srbije i Španije.

slika 2

Teme koje su bile razmatrane na skupu odnosile su se na rad saobraćajne policije na smanjenju broja i posledica saobraćajnih nezgoda u Evropi, prikaz informacionih sistema u obuci kandidata za vozače, identifikaciju obeležja bezbednosti saobraćaja, sistema registraskih tablica, saradnje saobraćajne policije i lokalne samouprave, prikaz stanja bezbednosti saobraćaja, funkcionisanja sistema digitalnih tahografa, kampanje u bezbednosti saobraćaja, obuku kandidata za vozače, razmenu informacija o prekršajima počinjenim u saobraćaju u skladu sa Direktivom EU 413/2015 itd.

Učešće na skupu je uzeo i Centar za motorna vozila – AMSS, predstavivši projekat pod nazivom „Identifikacija obeležja bezbednosti saobraćaja koja će se koristiti prilikom ciljane kontrole saobraćaja od strane saobraćajne policije”. Projekat je razvijen od strane tima CMV IRC u saradnji sa GDI GISDATA d.o.o. i imao je kao primarni zadatak da izvrši definisanje i identifikaciju indikatora rada saobraćajne policije, zatim da utvrdi vezu između različitih skupova podataka na osnovu čega bi se omogućilo bolje usmeravanje aktivnosti saobraćajne policije i ocenjivanje kvaliteta njihovog rada. Rezultat projekta je i softversko rešenje – aplikacija u GIS okruženju pomoću koje se, na osnovu podataka o saobraćajnim nezgodama i njihovim posledicama, vrši usmeravanje rada saobraćajne policije i upravljanje raspoloživim resursima. Ovim projektom je upravljačkim strukturama Ministarstva unutrašnjih poslova omogućen analitički alat  koji im može pomoći da na osnovu potrebnih analiza i definisanih indikatora donesu odluke o usmeravanju aktivnosti saobraćajne policije u odnosu na vremenski, prostorni i organizacioni okvir, čime se utiče na povećanje kvaliteta i efikasnosti rada saobraćajne policije u poslovima sprovođenja kontrole i mera bezbednosti saobraćaja.

slika 3
slika 4
slika 5