AMSS – CMV učestvovao na Konferenciji “TEN-T Days 2018“ u Ljubljani

Konferencija Transevropski transportni dani (TEN-T Days 2018) održana je od 24. do 27. aprila 2018. god. u Ljubljani. Ova konferencija predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u Evropi u oblasti transportnog povezivanja.

Događaj je organizovan od strane Evropske komisije, a okupio je ministre, članove Evropskog parlamenta, ključne zainteresovane strane i kompanije u transportnom sektoru u Evropi kako bi se razvila diskusija o tome kako doprineti pametnoj, održivoj i sigurnoj mobilnosti, oslanjajući se na transevropsku transportnu mrežu i ulaganja u saobraćajno povezivanje. Konferencija je podstakla razmenu ideja i projektnih rešenja, omogućavajući mladim evropskim preduzetnicima i kompanijama da pokažu inovativna rešenja za mobilnost.

AMSS – CMV je na konferenciji predstavio dva razvojna koncepta u oblasti bezbednosti saobraćaja: koncept upravljanja aktivnostima u bezbednosti saobraćaja na osnovu dostupnih i digitalizovanih skupova podataka i Portal bezbednosti saobraćaja.

Detalji događaja dostupni su na internet adresi konferencije:  http://www.tentdays.eu/