STRUČNO USAVRŠAVANJE RUKOVODILACA U TRANSPORTU

senka11

Savremene transportne kompanije, zahtevaju primenu novih tehnologija i veština rukovodilaca transporta, suočenih sa izuzetno zahtevnim i sve složenijim kriterijumima i standardima transportnog tržišta. Zadatak koji se postavlja pred rukovodioce transporta, je kontinuirano praćenje savremenih tokova, kao i usvajanje i primena novih veština i tehnologija.

Rukovodilac transporta u obavezi je da prati nove promene, dešavanja, da predviđa, procenjuje i na kraju odlučuje. Od rukovodioca transporta se očekuje da uvek bude spreman na nove izazove, spreman za usvajanje novih znanja i veština sa krajnjim ciljem da svojim radom kompaniji obezbedi dobit.

Imajući u vidu obimne i raznovrsne zahteve koji su ispostavljeni rukovodiocima transporta, CMV je pripremio program usavršavanja kojim se rukovodiocima pruža mogućnost da, pored prisustva obukama za vozače, pohađaju i obuke za primenu alata neophodnih za vođenje i upravljanje drumskim transportnim preduzećima.

Cilj stručnog usavršavanja rukovodilaca u transportu je da na jednostavan način približe realni modeli i praktični primeri rada i funkcionisanja. Kroz proces stručnog usavršavanja ističe se značaj formiranja i primene procedura radnih procesa, kao i praćenje i usvajanje primera dobre prakse.

Teorijska obuka

Teorijska obuka pruža mogućnost rukovodiocima transporta da unaprede svoja znanja kroz:

 • promovisanje savremenih modela rada,
 • praktične primere efikasnog rešavanja zahteva klijenata,
 • praktične primere efikasnog izvršavanja transportnih zahteva,
 • savremene modele planiranja, organizovanja, kadrovskog vođenja, rukovođenja i kontrole,
 • savremene modele motivisanja i sankcionisanja zaposlenih i sl.

Program obuke se formira na osnovu zahteva klijenata – preduzeća, a kroz kombinaciju različitih modula:

 • Menadžment i organizacija u drumskom transportu,
 • Propisi u drumskom transportu,
 • Primena zakona o radnom vremenu posada vozila i tahografi,
 • Ugovori u drumskom transportu,
 • Dozvole u međunarodnom transport I njihova raspodela,
 • Međunarodne konvencije o prevozu roba/putnika (CMR, CVR)
 • TIR I ATA karnet,
 • Mase, dimenzije I izbor vozila,
 • Vrste prevoza roba/putnika
 • Utovar, istovar I transport tereta,
 • Prevoz specifičnih vrsta tereta (opasne materije, kvarljiva roba, vangabaritni tereti)
 • Isprave i dokumenta

Specijalistička obuka

Specijalističke obuke rukovodiocima transporta pružaju znanja koja su značajna za funkcionisanje transportnog preduzeća, a nisu u direktnoj vezi sa planiranjem I organizacijom rada. Ovi oblici obuke realizuju se kroz sledeće module:

 • Bezbednost I zaštita na radu,
 • Uslovi finansijskog poslovanja u transportu,
 • Marketing,
 • Carine I carinski sistem,
 • Transportno osiguranje.
 • Putarine I porezi
 • Zaštita životne sredine