Realizovan stručni skup o upravljanju bezbednošću drumskog saobraćaja na lokalu

NALED, Auto-moto savez Srbije u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u petak 19.01.2018. god. u Palati Srbija u Beogradu, realizovali su stručni skup pod nazivom Upravljanje bezbednošću drumskog saobraćaja na lokalu. U prisustvu više od 200 učesnika, na skupu su razmatrane teme u vezi novina koje su u pravnom sistemu Republike Srbije predviđene Nacrtom Zakona o putevima i Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, sa posebnim akcentom na obavezama lokalnih samouprava i upravljača puteva u predloženim zakonskim rešenjima. Takođe, naglašen je dosadašnji rad i uspesi, ali i poteškoće sa kojima se lokalne samouprave suočavaju u svom radu na unapređenju bezbednosti saobraćaja.

 

Panel diskusija skupa obuhvatila je pitanja koja uređuje Nacrt Zakona o putevima a koja se odnose na pravilno vođenje evidencije o putevima od strane upravljača javnih puteva, izgradnju trotoara pored državnih puteva koja prolaze kroz naseljeno mesto, smanjenje broja priključaka na državnim putevima i pitanja finansiranja održavanja lokalnih puteva i ulica. U delu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predstavljeni su razlozi za izmene Zakona, ključne izmene, prikazana je statistika pokazatelja bezbednosti saobraćaja i izvršeno je poređenje Republike Srbije i zemalja Evropske Unije u pogledu pojedinih pokazatelja bezbednosti saobraćaja. Uloga Agencije za bezbednost saobraćaja u sistemu bezbednosti saobraćaja dodatno je naglašena na skupu, predstavljeni su planovi za jačanje saradnje Agencije i lokalnih samouprava u formiranju i razvoju sistema za upravljanje bezbednošću saobraćaja na lokalu. Na stručnom skupu zvanično je predstavljen Portal bezbednosti saobraćaja, koji je razvijen od strane stručnog tima AMSS – CMV i kompanije GDI Solutions d.o.o. iz Beograda. Portal predstavlja savremeni alat za efikasno upravljanje bezbednošću saobraćaja na lokalu, pomoću setova digitalizovanih podataka od značaja za bezbednost saobraćaja određene lokalne samouprave. Prikazane su mogućnosti ovog Portala i akcentovan je dobar primer upotrebe istog od strane opštine Vrbas.  Ovakvim skupovima stvara se prostor za razmenu ideja i predstavljanje rešenja ka efikasnijem radu na bezbednosti saobraćaja, implementaciji procedura i alata koji su prepoznati u evropskom zakonodavstvu u Srbiji i jačanju pozicije Srbije na mapi država koje upravljaju sistemom bezbednošću saobraćaja.