STRATEGIJE I AKCIONI PLANOVI

senka11

Neophodno je da lokalna samouprava usvoji Strategiju bezbednosti saobraćaja na putevima kao i akcioni plan ili program na osnovu kog će dostizati zacrtane ciljeve u narednim godinama. To je jedini ispravan način upravljanja bezbednošću saobraćaja na bilo kojoj teritoriji, u bilo kom sistemu. Pored toga što je predviđena Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, usvajanje Strategije će pokazati da je lokalna samouprava rešena da se na najvišem nivou bavi smanjenjem stradanja u saobraćajnim nezgodama na svojoj teritoriji. AMSS-CMV d.o.o. realizuje izradu lokalnih strategija i akcionih planova sa timom stručnjaka koji su učestvovali u pisanju nacionalne Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine.