SPECIJALISTIČKA OBUKA

senka11

Programi specijalističke obuke formirani su sa ciljem pripreme profesionalnih vozača i drugih zainteresovanih lica za izvršavanje specifičnih radnji vozilom, rukovanje specifičnim radnim mašinama i uređajima na vozilu, rukovanje vozilima u specifičnim uslovima ili okruženju.

Savremeni pristup zahteva od vozača mnogo više od pukog upravljanja vozilom, jer se od vozača očekuju i znanja za poslove pri prijemu i predaji robe, kontroli robe, poznavanju transportnih osobina robe i sl.

Najčešće aktivnosti koje se očekuju od profesionalnog vozača su:

  • Odgovornost za prevoz tereta ili putnika vozilom na definisanoj relaciji uz poštovanje svih zakonskih propisa i kompanijskih procedura,
  • Odgovornost za bezbedan utovar i istovar robe, odnosno odgovoran za bezbedan ulazak, smeštaj i izlazak putnika iz vozila,
  • Ispravno i redovno popunjavanje svih putnih dokumenata, u skladu sa definisanim procedurama,
  • Redovna provera stanja vozila i preventivno delovanje kako bi se sprečile neispravnosti, kao i otklanjanje manjih neispravnosti,
  • Održavanje čistoće vozila i sl.

Specijalističkom obukom profesionalni vozači i druga zainteresovana lica usvajaju znanja i veštine neophodne za efikasno obavljanje poslova i zadataka u određenoj oblasti rada.

U CMV-u, u okviru “Centra za obuku I proveru sposobnosti vozača” realizuju se specijalističke edukacije i treninzi iz domena:

  • poznavanja robe, manipulacije teretom, obezbeđenje optimalnih preduslova za rukovanje i obezbeđenje tereta,
  • poznavanja analognih I digitalnih tahografa i praktičan rad sa njima,
  • rada na visini i sredstva zaštite na radu,
  • prevoza opasnih materija u skladu sa Nacionalnim i evropskim sporazumom ADR, prevoza živih životinja, prevoza lakokvarljivih materija ATP sporazuma.

Specijalistička obuka realizuje se na jednodnevnim seminarima, po programima koji su prilagođeni potrebama klijenata.