Realizovana radionica na temu „Izazovi u radu transportnih preduzeća i nove mogućnosti teorijskih i praktičnih obuka“

222

U okviru Sajma saobraćaja „TRAFFIC SOLUTIONS EXPO 2018“, koji se u periodu od 16-18. oktobra održavao u prostorijama Novosadskog Sajma, organizovana je radionica na temu „Izazovi u radu transportnih preduzeća i nove mogućnosti teorijskih i praktičnih obuka“ u organizaciji AMSS – Centra za motorna vozila.

Radionici su prisustvovali predstavnici transportnih preduzeća, predstavnici srednjih i visokih škola iz oblasti saobraćaja, kao i predstavnici Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. 

Pored ostalih, teme o kojima se diskutovalo na radionici su:

Izazovi u radu transportnih preduzeća – kroz razgovor sa učesnicima radionice, prepoznati su problemi koji dominantno utiču na organizaciju i poslovanje transportnih preduzeća. Prisutni su se usaglasili da je trenutno dominantan problem nedostatak kvalifikovanih vozača i česte promene vozača u kompanijama. Prepoznate su mogućnosti da se kroz saradnju transportnih preduzeća i AMSS Centra za motorna vozila populariše zanimanje vozača profesionalca, kao i da se formira model napredne obuke koja će doprineti da kadrovi koji obavlјaju ovaj posao poseduju adekvatna teorijska znanja i veštine.

Nove mogućnosti teorijskih i praktičnih obuka;
Predstavlјen je koncept primene teorijskih i praktičnih obuke za zaposlene u transportnim preduzećima na svim nivoima. Prisutni su diskutovali o doprinosu stručnog usavršavanju u radu vozača profesionalaca, kao i neophodnim aspektima koje jedna obuka mora da zadovolјi da bi ostvarila konkretan efekat. Zaklјučeno je da primenom teorijske i praktične obuke sa savremenim metodama i tehničkim elementima, koje su prilagođene pojedinačnim potrebama preduzeća postoji značajan potencijal za unapređenje radnih procesa i povećanja bezbednosti saobraćaja.
Unapređenje efikasnosti rada transportnih preduzeća;
Zajedno sa učesnicima radionice su vođeni razgovori o primeni savremenih metoda i opreme kako bi se unapredila organizacija i poslovanje preduzeća. Istaknuti su pojedini elementi koji uz mala ulaganja mogu doprineti konkurentnosti transportnog preduzeća na tržištu. Konstatovano je da je mera unapređenja efikasnosti poslovanja kroz unapređenje bezbednosti saobraćaja u transportu retko prepoznata kao prioritet, iako donosi značajne finansijske uštede.
Zakonske obaveze transportnih preduzeća;
Istaknuto je da česte promene zakonske regulative doprinose teškom praćenju svih obaveza koje transportna preduzeća moraju da zadovolјe. Praćenje ovih propisa zahteva dodatno angažovanje stručnih resursa koji će blagovremeno i na adekvatan način primeniti te propise u radu. Konstatovano je da zakonska regulativa nameće sve veći broj obaveza koje često otežavaju realizaciju poslova transporta i uvode duge i obimne procedure. Zaklјučeno je da transportne kompanije moraju pratiti tendencije koje nastaju kao posledica EU direktiva, ali i da postoji jasan prostor za efikasnije definisanje pojedinih odredbi.

Ovoj stručnoj radionici je prisustvovalo preko 40 učesnika, iz više od 25 različitih transportnih preduzeća, kao i predstavnici različitih srednjoškolskih i fakultetskih ustanova, što pokazuje da postoji veliko interesovanje za ovakve događaje, i AMSS – Centar za motorna vozila će se truditi da u budućnosti organizuje još radionica sličnog tipa.

Ujedno, ova radionica predstavila je iniciranje niza sličnih sastanaka kojima će AMSS Centar za motorna vozila nastojati da se predstavi i bude prepoznat od strane transportnih preduzeća kao stručna podrška u radu i partner sa iskusnim kadrovskim kapacitetima.