PROVERA ZNANJA I VEŠTINA

senka11

Otvaranjem Centra za obuku proveru vozačkih sposobnosti, AMSS-CMV stvorio je uslove za proveru psiho-fizičkih i motoričkih sposobnosti svih kategorija vozača, kao i lica koja ne poseduju vozačku dozvolu.

U okviru ovog centra omogućeno je licima sa invaliditetom da provere svoje vozačke sposobnosti, kako bi na osnovu dobijenih rezultata mogli pristupiti adaptaciji motornih vozila, kojima bi ova lica mogla bezbedno upravljati. Centar za proveru vozačkih sposobnosti, koji obuhvata testiranje lica sa invaliditetom prvi je ove vrste u Srbiji i na Balkanu.

Centar za proveru vozačkih sposobnosti poseduje sledeću opremu:

  • Drive on Simulator – namenjen proveravanju i unapređenju vozačkih veština korisnika vozila, u realnim gradskim i vangradskim uslovima saobraćaja, sa mogućnošću: izmene saobraćajnih situacija i režima saobraćajne signalizacije, gustine saobraćaja, pojave neočekivanih prepreka na putu (odroni, udarne rupe i sl.) i sl.

Prikaz funkcionisanja ovog trenažera možete videti na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=NhgT1q497Us

  • Driver test station – simulator sposobnosti upravljanja vozilima i radnim mašinama od strane osoba sa invaliditetom – uz pomoć kojeg se može izvršiti: funkcionalni test upravljača i pedale vozila, test snage za kontrolne uređaje na vozilu, programski test pedale i kontrolnih uređaja, reakcioni test, test kočnice u slučaju opasnosti.
  • Vienna test system trening – ovaj uređaj namenjen je za procenu psiho-motoričkih sposobnosti vozača, koja se sprovodi kroz: test reakcije, test determinacije, kognitivni test, test pregleda saobraćajne situacije, adaptibilni matrični test, test odnosa prema okolini, test odnosa prema drugim učesnicima u saobraćaju, test prihvatanja rizika …
  • Dräger Alcotest 7510 – kompaktan i robustan ručni merni dah uređaj za proveru stepena alkoholisanosti je specijalno dizajniran za zahtevne testa.Ugrađeni grejni element sprečava kondenzaciju i omogućava brzo i precizno merenje čak i pri niskim temperaturama. Uređaj nije osetljiv na druge supstance. U mogućnosti je da čuva podatke po datumu i vremenu, o velikom broju testiranja
  • Simulator efekta sigurnosnog pojasa pri čeonom sudaru („Strma ravan“ za brzine od 12km/h, 9km/h, i 7km/h)
  • Simulator efekta sigurnosnog pojasa pri prevrtanju vozila („Ražanj“ simulacija prevrtanja vozila za 3600).