PROFESIONALNI VOZAČI

senka11

Profesionalni vozači su osobe čije je osnovno zanimanje upravljanje motornim vozilom i koje su zadužene za prevoz robe ili putnika.

 Da bi osoba mogla da obavlja posao profesionalnog vozača potrebno je da  poseduje:

·         vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije,

·         odgovarajuće vozačko iskustvo,

·         potreban nivo poznavanja propisa,

·         informacije o tehničko-eksploatacionim karakteristikama vozila kojim upravlja

·         informacije o karakteristikama saobraćajnica po kojima se kreće i uslovima koji vladaju na njima,

·         odgovarajuće psihomotoričke sposobnost za bezbedno upravljanje vozilomi,  izražene kroz:

  •   dobru koordinaciju pokreta i orijentaciju u prostoru
  •   mentalnu stabilnost, samokontrolu i logičko rezonovanje,
  •   visok nivo odgovornosti i koncentracije.

Samo osoba koja ispunjava sve ove zahteve, može obavljati poslove profesionalnog vozača.

Za potrebe testiranja vozačkih sposobnosti pored standardnih načina koristi se i Vienna test system trening.

U “Centru za obuku i proveru vozačkih sposobnosti ” za potrebe transportnih preduzeća, sprovodimo teorijske i praktične:

  •   periodične  provere vozačkih sposobnosti profesionalnih vozača i
  •  provera teorijskih znanja i veština lica koja treba da obavljaju poslove profesionalnih vozača.

Pored toga realizuje i periodične provere znanja profesionalnih vozača iz poznavanja propisa o bezbednosti saobraćaja.

Realizacija provera sprovodi se u dogovoru sa predstavnicima preduzeća.

Prijavu možete izvršiti elektronskim putem

slika5

Periodične provere znanja

Periodične provere znanja  vozača sprovode se u skladu sa potrebama transportnih preduzeća i u definisanim intervalima.

Ove provere se mogu sprovoditi kroz sprovođenje testiranja iz poznavanja:

  • Zakona o bezbednosti saobraćaja,
  • Zakona o radnom vremenu posada vozila i tahografima,
  • Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad,

i proveru psiho-fizičkih i motoričkih sposobnosti polaznika.

Za potrebe testiranja psiho-fizičkih i motoričkih sposobnosti polaznika koristi se Vienna test system trening.

Provere znanja i veština potencijalnih profesionalnih vozača

Pored realizacije periodičnih provera znanja vozača u mogućnosti smo da za potrebe transportnih preduzeća uradimo proveru znanja i veština osoba koja su se javila na konkurs za radno mesto vozača, bez obzira da li se radi o profesionalnim vozačima putničkih teretnih vozila ili autobusa.

Pored obavaznog polaganja testa iz poznavanja Zakona o bezbednosti saobraćaja i provere psiho-fizičkih i motoričkih sposobnosti uz pomoć Vienna test systema sprovodimo i praktičnu proveru veštine upravljanja vozilom.

Provera veštine upravljanja vozilom sprovodi se uz pomoć:

  • 3D simulatora vožnje i
  • upravljanjem odgovarajućim motornim vozilima na poligonu (prilagodjenom kategoriji vozila na kojoj se vrši testiranje) i javnom saobraćaju.