OPŠTE INFORMACIJE O OVERAVANJU MERILA

senka11

Overavanje merila obavezno je za merila koja se koriste u funkciji:

  • prometa roba i usluga
  • zaštite zdravlja ljudi i životinja i opšte bezbednosti
  • zaštite životne sredine i prirodnih resursa
  • kontrole i bezbednosti saobraćaja

Overavanje merila može biti PRVO, PERIODIČNO i VANREDNO.

Overavanje merila sprovodi se po zahtevu za overavanje koji su dužni su da podnesu:

  • za PRVO overavanje: domaći proizvođač, ovlašćeni uvoznik, odnosno ovlaščeni distributer
  • za PERIODIČNO overavanje: vlasnik, odnosno korisnik merila
  • za VANREDNO overavanje: lice koje je izvršilo popravku merila

U zavisnosti od metroloških karakteristika i osetljivosti konstrukcije merila, overavanje je moguće izvršiti u prostorijama AMSS-CMV ili na mestu upotrebe merila, odnosno na terenu.

Ako se prilikom pregleda merila utvrdi da merilo ispunjava propisane zahteve žigosaće se, odnosno izdati uverenje o overavanju merila.

Pri overavanju merila u Republici Srbiji merila se označavaju državnim, odnosno propisanim žigovima.

Merilo čiji je žig odnosno uverenje o overavanju merila prestao da važi ne sme se upotrebljavati.

Na zahtev klijenta, ovlašćeno telo izdaje Uverenje o overavanju merila kojim se potvrđuje da merilo ispunjava propisane zahteve, odnosno potvrđuje se ispravnost merila.

Ukoliko ovlašćeno telo, utvrdi da određeno merilo nije u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ne ispunjava propisane metrološke zahteve, donosi Rešenje kojim odbija overavanje merila.

Zahtev za overavanje – preuzimanje

Prilikom podnošenja zahteva za overevanje potrebno je uplatiti propisanu republičku administrativnu taksu:

  • Za podnošenje zahteva…………….. 320,00 din. + (320,00 din. x broj uverenja)

Primer: ukoliko podnosite zahtev za 10 etilometara, potrebno je na ime republičke administrativne takse uplatiti ukupno 320 din + (10 x 320 din.) = 3.520 din.

Kontakt:

Boban Mikičić, dipl. inž.
tel: 065/987-10-65
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

dr Vladan Škerović, dipl. inž.
tel: 065/987-16-64
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

Boris Ramač, dipl. inž.
tel: 065/987-87-97
e-mail: email hidden; JavaScript is required