OPŠTE INFORMACIJE O OVERAVANJU MERILA

senka11

Overavanje merila obavezno je za merila koja se koriste u funkciji:

  • prometa roba i usluga
  • zaštite zdravlja ljudi i životinja i opšte bezbednosti
  • zaštite životne sredine i prirodnih resursa
  • kontrole i bezbednosti saobraćaja

Overavanje merila može biti PRVO, PERIODIČNO i VANREDNO.

Overavanje merila sprovodi se po zahtevu za overavanje koji su dužni su da podnesu:

  • za PRVO overavanje: domaći proizvođač, ovlašćeni uvoznik, odnosno ovlaščeni distributer
  • za PERIODIČNO overavanje: vlasnik, odnosno korisnik merila
  • za VANREDNO overavanje: lice koje je izvršilo popravku merila

U zavisnosti od metroloških karakteristika i osetljivosti konstrukcije merila, overavanje je moguće izvršiti u prostorijama AMSS-CMV ili na mestu upotrebe merila, odnosno na terenu.

Ako se prilikom pregleda merila utvrdi da merilo ispunjava propisane zahteve žigosaće se, odnosno izdati uverenje o overavanju merila.

Pri overavanju merila u Republici Srbiji merila se označavaju državnim, odnosno propisanim žigovima.

Merilo čiji je žig odnosno uverenje o overavanju merila prestao da važi ne sme se upotrebljavati.

Na zahtev klijenta, ovlašćeno telo izdaje Uverenje o overavanju merila kojim se potvrđuje da merilo ispunjava propisane zahteve, odnosno potvrđuje se ispravnost merila.

Ukoliko ovlašćeno telo, utvrdi da određeno merilo nije u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ne ispunjava propisane metrološke zahteve, donosi Rešenje kojim odbija overavanje merila.

Zahtev za overavanjepreuzimanje

Prilikom podnošenja zahteva za overevanje potrebno je uplatiti propisanu republičku administrativnu taksu:

  • Za podnošenje zahteva…………….. 330,00 din. + (330,00 din. x broj uverenja)

Primer: ukoliko podnosite zahtev za 10 etilometara, potrebno je na ime republičke administrativne takse uplatiti ukupno 330 din + (10 x 330 din.) = 3.630 din.

Kontakt:

Boban Mikičić, dipl. inž.
tel: 065/987-10-65
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

dr Vladan Škerović, dipl. inž.
tel: 065/987-16-64
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

Boris Ramač, dipl. inž.
tel: 065/987-87-97
e-mail: email hidden; JavaScript is required