OSOBE SA INVALIDITETOM

senka11

Otvaranjem „Centra za obuku i proveru vozačkih sposobnosti“, AMSS-CMV je posebnu pažnju posvetio visoko rizičnim i ranjivim kategorijama učesnika u saobraćaju.

U okviru ovog centra omogućeno je licima sa invaliditetom da provere svoje vozačke sposobnosti, kako bi se na osnovu dobijenih rezultata moglo pristupiti adaptaciji motornih vozila, kojima bi ova lica mogla zaista bezbedno upravljati.

Osobama sa invaliditetom omogućeno je da besplatno:

  •   izvrše proveru svojih sposobnosti,
  •   izvrše izbor specijalnih komandi, I
  •   dobiju savete u vezi pravilne adaptacije vozila.

Za potrebe testiranja pored  Vienna test system trening koristi se i Driver test station

Realizacija provera sprovodi  se po formiranju grupe na osnovu prijava.

Prijavu možete izvršiti elektronskim putem