Poslednjim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima uvedena je definicija LAKOG ELEKTRIČNOG VOZILA (trotineta) koje predstavlja motorno vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6kW, čija najveća konstruktivna brzina na prelazi 25km/h i čija masa praznog vozila ne prelazi 35kg.

Na taj način trotineti su ovim izmenama prepoznati u našem zakonodavstvu i samo trotineti koji ispunjavaju navedene uslove moći će da se koriste na propisan način u saobraćaju i to samo kada poseduju odgovarajuću propisanu nalepnicu.

Napominjemo da se pod terminom laka električna vozila podrazumevaju isključivo trotineti sa po jednim točkom napred i nazad, bez mesta za sedenje i sa navedenim karakteristikama snage, mase i brzine dok se ne podrazumevaju bilo kakvi monocikli, bicikli, mopedi, samobalansirajuća sredstva, skejtovi i sl.

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE I POSTAVLJANJE NALEPNICE ZA LAKA ELEKTRIČNA VOZILA

Podnosilac zahteva mora da popuni zahtev za fizička lica (obrazac 1.), za pravna lica (obrazac 2.) uz koji dostavlja odgovarajuću dokumentaciju prema Pravilniku o načinu izdavanja, vođenja evidencije, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila:

  1. Tehnička dokumentacija za lako električno vozilo iz koje se mogu utvrditi marka lakog električnog vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila. Ova dokumentacija se po pravilu dobija prilikom kupovine trotineta;
  2. Fotokopiju lične karte ili očitana lična karta, odnosno dokaz o upisu u registar pravnih lica za pravna lica;
  3. Popunjena i potpisana izjava (obrazac 3);
  4. Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi prema tarifnom broju 1 u iznosu od 380,00 dinara prema sledećim instrukcijama.
  • Broj računa na koji se uplaćuje republička administrativna taksa za zahtev za izdavanje nalepnice za lako električno vozilo u iznosu od 380,00 dinara je: 840-29779845-18
  • Poziv na broj: 59-013
  • Svrha uplate: Republička administrativna taksa
  • Primalac: Republika Srbija

Zahtev sa navedenom dokumentacijom možete podneti na nekoj od 150 lokacija širom Srbije. Prilikom podnošenja zahteva morate dovesti i trotinet kako bismo izvršili pregled istog i ukoliko su se stekli propisani uslovi zalepili nalepnicu. Spisak lokacija je u priloženom dokumentu.

Zbog velikih gužvi pre dolaska na izabranu lokaciju neophodno je prvo zakazati termin. Kontakt telefoni su u gore navedenom dokumentu.

Cena usluga izdavanja nalepnce za laka električna vozila iznosi 1.560,00 dinara, a cena obrasca nalepnice za laka električna vozila iznosi 500,00 dinara.

Nalepnica je trajna, odnosno ne zahteva godišnje obnavljanje.

U slučaju oštećenja ili uništenja nalepnice, na zahtev imaoca lakog električnog vozila, može se izdati nova nalepnica.

Nakon 15.juna 2024. godine, u saobraćaju na putu mogu učestvovati samo laka električna vozila na kojima je postavljena nalepnica u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu izdavanja, vođenja evidencije, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem e-maila: email hidden; JavaScript is required. ili putem korisničkog servira AMSS 0800-011-010 koji je dostupan radnim danima od 09 – 17h.