CENTAR ZA OBUKU AMSS-CMV

senka11

„Centar za obuku i proveru vozačkih sposobnosti AMSS CMV“

namenjen je svim kategorijama vozača, bez obzira da li se radi o profesionalnim vozačima, vozačima amaterima ili licima sa ograničenim funkcionalnim sposobnostima (osobama sa invaliditetom).

„Centar za obuku i proveru vozačkih sposobnosti AMSS CMV“ ima za cilj da kroz proverene metode teorijskog i praktičnog rada omogući da na izuzetno lak i jednostavan način polaznici obuke nadograde svoja postojeća znanja, kao i da steknu i usvoje nova znanja i veštine.

Uz teorijska predavanja i praktične vežbe polaznici imaju mogućnost da provere i unaprede svoja znanja i vozačke veštine, bez obzira da li se radi o početnicima ili o osobama koje već poseduju odgovarajuća znanja i veštine.

Obuka se realizuje po modulima u zavisnosti od:

  1. kategorije korisnika (vozači amateri, profesionalci ili osobe sa invaliditetom),
  2. kategorije vozačkih dozvola, kvalifikacije vozača,
  3. stepena usvojenosti vozačkih veština i osposobljenosti za upravljanjem vozilom,
  4. vrste motornih vozila kojima korisnik upravlja,
  5. specifičnih zahteva za upravljanje vozilima uslovljenih uspešnim obavljanjem radnih zadataka.

„Centar za obuku i proveru vozačkih sposobnosti AMSS CMV“ realizuje četiri programa edukacije

  • Program teorijskih obuka profesionalnih vozača
  • Program testiranje vozača i lica koja upravljaju vozilima iz domena bezbednosti drumskog saobraćaja,
  • Program specijalističkih oblika treninga
  • Program praktične obuke veštine upravljanja i nadogradnje stečenih znanja upravljanja vozilom u različitim eksplotacionim uslovima:

Svaki od navedenih programa obuke sprovodi se kroz realizaciju različitih nastavnih modula. Pregled nastavnih modula, možete preuzeti u PDF formatu.

Provera psiho-fizičkih i motoričkih sposobnosti osoba sa invaliditetom je besplatna i realizuje se od 1.9.2016. u zavisnosti od broja zainteresovanih lica i terminima koji će biti objavljeni na našem sajtu.

 

Pozivamo sve zainteresovane da popune prijavne obrasce, koji se mogu preuzeti sa našeg web-site I pošalju ih na mail: email hidden; JavaScript is required.

 

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon: 011/275 09 71 ili 011/275 07 22.