Definicije, norme, označavanje


a)    Izotermička transportna sredstva

Transportno sredstvo čija je zatvorena komora sastavljena od krutih izolacionih zidova, uključujući vrata, pod i krov, koji omogućavaju da se ograniči razmena toplote između unutrašnjosti i spoljašnosti……

IN Obično izotermičko transportno sredstvo – K £ 0,7 W/m2°C;

IR pojačano izotermičko transportno sredstvo – K £ 0,4 W/m2°C

b) Rashladno transportno sredstvo (RNA… RRB …RRC)

Izotermičko transportno sredstvo koje, pomoću nekog izvora hladnoće (vodeni led, sa dodatkom soli ili bez nje; eutektičke ploče; ………, omogućava da se temperatura unutar prazne komore smanji i da se potom takva održi pri srednjoj spoljnoj temperaturi od + 30 ˚C,

na najviše + 7 ˚C za klasu A,

na najviše – 10 ˚C za klasu B,

na najviše – 20 ˚C za klasu C,

na najviše 0 ˚C za klasu D.

 

c) Transportno sredstvo hladnjača (FNA… FRB …FRC)

Izotermičko transportno sredstvo sa zasebnim ili za više transportnih sredstava zajedničkim rashladnim uređajem (mehanička kompresorska grupa, „apsorpciona“ mašina, itd.)….. koji omogućava da se pri srednjoj spoljnoj temperaturi od + 30 ˚C, temperatura Ti u unutrašnjosti prazne zatvorene komore spusti i da se zatim stalno održava….

klasa A obično transportno sredstvo hladnjača N Int. Temp. između +12°C i 0°C uključeno

klasa B pojačano transportno sredstvo hladnjača R Int. Temp. između +12°C i -10°C uključeno

klasa C pojačano transportno sredstvo hladnjača R Int. Temp. između +12°C i -20°C uključeno

…..